Boží světlo

Symbol ,,Boží světlo''


Pro lepší spojení se sebou samým, pro zlepšení využití léčivých energií, pro lepší zaměření reiki, pro lepší využití energií zasvěcení, prostě pro kdeco......

Symbol Boží světlo je bránou k navázání kontaktu s vyššími bytostmi duchovního světa. Používá se při práci, kdy potřebujeme ochranu a pomoc vyšších bytostí a jejich sil.


Můžeme prosit o ochranu sebe i druhých, o pomoc při jednáních a zdokonalení různých věcí. Můžeme prosit o cokoli, ale musíme mít na paměti, že vyšší bytosti rozhodnou je-li splnění našeho přání pro naše dobro. , pro nejvyšší dobro, tedy pro dobro všech.

Abychom tuto bránu otevřeli, je třeba nakreslit symbol ve sledu a směru očíslovaných čar. Do prostoru před sebe symbol nakreslíme, zhruba 30-40 cm velký. Pak zavřeme oči a třikrát jej vizualizujeme, kreslíme v mysli. Někomu jde vizualizace lépe s otevřenýma očima. Pak třikrát řekneme jeho název – Boží světlo, tím symbol uvedeme do pohybu.

Symboly vizualizujeme a jejich názvy vyslovujeme třikrát, tím se symboly umocňují. Název symbolu a následující slova můžeme říkat v duchu nebo nahlas. Po celou dobu bychom měli držet páteř a hlavu ve vzpřímení poloze.

Nyní stručně – třikrát – řekneme o co se jedná. Potřebujeme-li například pomoc při naší /nebo něčí/ ochraně před někým nebo něčím, jednoduše řekneme ochrana mne a své jméno /příp. ochrana XY a jeho adresu/.

Pak celou situaci již jen jednou, ale podrobněji zopakujeme, jako bychom ji říkali někomu, kdo o tom vůbec nic neví. Řekneme, jak bychom si přáli, aby situace dopadla a poprosíme o pomoc. Můžeme poprosit i konkrétní bytosti, známe-li jejich jména a nakonec poděkujeme. Je-li náš cíl v harmonii s nejvyšším dobrem, za pomoci vyšších sil jej dosáhneme.1x symbol nakreslíme do prostoru před sebe

3x symbol vizualizujeme

3x řekneme „Boží světlo“