Anjos

Os melhores Gifs animados de anjos:
www.MiniRecados.com/gifs_animados_de_anjos/


Andělská terapie

 

Ph.D. Doreen Virtue
Andělé nabízejí bohatství moudrosti, která je dokonale použitelná v každodenním životě každého z nás. Učí nás tomu jak, uzdravit naše vztahy, jak očistit přístup ke kariéře a profesi, jak pečovat o své zdraví. Žádný problém, se kterým se na Anděly obrátíme, nikdy nevnímají jako bezvýznamný nebo malicherný. Jasně nám vzkazují: „Odevzdejte všechny své starosti nám a my je odevzdáme Bohu, Jehož Láska vše očistí.“

Andělé nám přinášejí mnoho krásných darů. Dokáží totiž vidět naše každodenní situace z jiného úhlu pohledu. Jejich poselství nám pomáhají zbavit se obav a strachu, uzdravit naše myšlenky a naplnit je láskou a porozuměním.

Pomocí Andělské terapie se dají odstranit jak emocionální tak i zdravotní problémy.

Terapie je založena na práci s podvědomím. Pokud si dokážeme připustit, že naše vědomí utváří náš život, uvědomíme si že změna myšlenkových pochodů nás dovede ke změně životního stylu.