Shamballa 1024


Co je to Shamballa 1024?

Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání. Jedná se o systém léčení energií, který je darem Mistra Saint Germaina planetě Zemi a jejím obyvatelům. Tato energie je na naší planetě teprve od roku 2003.
Shamballa je komplexnější typ multidimenzionální (5D) energie o vyšších vibracích než je Reiki (3D). Stejně jako Reiki neslouží jen k léčení těla, ale i k duchovnímu růstu. Proto se dá říci, že je Shamballa komplexnějším nástupcem Reiki. Z toho také vyplývá, že je vhodné (ale ne nezbytné), aby každý, kdo má zájem o zasvěcení do Shambally, měj již alespoň Usuiho Reiki II. Hlavním důvodem je to, že Shamballa je silnější energie než samotné Reiki a proto je její působení silnější. A díky silnějšímu rozpouštění mentálních a fyzických bloků budete stavěni do situací, které je potřeba zvládnout. Pokud již máte nějakou přípravu za sebou (Reiki), je jednodušší tyto lekce správně pochopit a vyřešit.

Univerzální životní energie (Reiki) - Toto je energie, která protéká všemi bytostmi, i předměty ve tvém okolí. Je to energie, která tvoří a dává život. Všechno a každý je tvořen touto energií. Je to energie Lásky. Láska je její hadí síla.

Mahatma energie neboli JÁ JSEM Přítomnost. - To je vnímání sama sebe, než rozeznání zdroje, Tím není myšleno že jsi oddělen od ostatních. Skutečnost je taková, že klíč k jednotě je v Tobě samém. Je to znovu-poznání, kdo ve skutečnosti jsi, Tvoje celistvost.To je jediná z nejsilnějších energií, čistá láska. Když do sebe nakoukneš a najdeš celistvost a jednotu, potom poznáš, že všechno a každý je částí Tebe.

Energie Nanebevzatých Mistrů - Nanebevzatí Mistři jsou bytosti, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě a vyučují lidstvo. Jejich úmysl je podpořit nás a Gaia (naši planetu Zemi) v naší spirituální evoluci.

Děkuji že jste se rozhodli navštívit mé stránky. Děkuji za návštěvu.