VI. Tajemství - klíč k mezilidským vztahům

1.

Když chcete navázat vztah,přesvědčte se,že vaše myšlenky,slova,činy a okolnosti nejsou v rozporu s vašimi tužbami.

2.

Vaším úkolem jste vy.

Dokud nejprve nenaplníte sami sebe,nemůžete nikomu nic dát.

3.

Jednejte se sebou samým s láskou a respektem a přitáhnete lidi,kteří lásku a respekt projeví vám.

4.

Když sebe vnímáte negativně,blokujete lásku a místo toho přitahujete víc lidí a situací,ze kterých se neustále budete vnímat negativně.

5.

Zaměřte se na vlastnosti,které na sobě obdivujete a zákon přitažlivosti vám na vás ukáže víc úžasných vlastností.

6.

Aby vztah fungoval,zaměřte se na to,co na jiné osobě oceňujete a nesoustřeďte se na stížnosti a reptání.

Když se zaměříte na kladné stránky,víc jich tak získáte.