I. Odhalené tajemství

1.

Velkým životním tajemstvím je zákon přitažlivosti.

2.

Zákon přitažlivosti říká,že podobné věci se přitahují a tak,kdykoli myslíte,přitahujete k sobě zároveň podobné myšlenky.

3.

Myšlenky fungují jako magnet a mají určitou frekvenci.

Při myšlení jsou myšlenky vysílány do Vesmíru a magneticky přitahují všechny podobné věci s podobnou frekvencí.

Všechno co vysíláte,se vrací ke svému zdroji - k vám.

4.

Jste jako lidský televizní vysílač,který myšlenkami vysílá frekvenci.Pokud chcete ve svém životě cokoli změnit,změňte frekvenci,tím,že změníte své myšlenky.

5.

Vaše současné myšlenky utvářejí váš budoucí život.

O čem nejvíce přemýšlíte nebo na co se nejvíce zaměřujete,dojde ve vašem životě naplnění.

6.

Vaše se stávají realitou.