ANDĚLSKÁ POSELSTVÍ

ANDĚLSKÁ POSELSTVÍ

*Chcete-li dobro - věřte v dobro*

 

Jedním z důvodů, proč se v životě setkáváte spíše s nedostatkem, omezením a zklamáním, je ten, že jste na tyto věci zvyklí a přijdou vám mnohem snáze uvěřitelné než věci pozitivní. Vaše mysl v okolí vnímala odjakživa hlavně nedostatek či omezení, slýchali jste stěžování si druhých lidí i jejich názory, které si vytvořili na základě svých negativních zkušeností a předávali je vám, aby vás na to “připravili”. 


Lidé dříve nevěděli o tom, jakou mají sílu a jak mohou své životy a podmínky změnit. Velmi je také ovlivnily tragické a násilné události v rámci historie lidstva, které podpořily jejich strach a pocity bezmoci vůči jiným lidem. Strach o přežití a zajištění základních životních potřeb se mezi lidmi hluboce zakořenil a pokračoval nadále i v době, kdy už přímé ohrožení pominulo. Tento vzor se předával i dalším generacím a v jistém smyslu trvá i dodnes, přestože dnes existuje mnoho možností a cest, které si můžete zvolit a jimiž můžete aktivně utvářet svůj život – i kdyby to mělo znamenat pouhou změnu svých myšlenek nebo naladění.

Protože taková spousta lidí zažívá především negativní zkušenosti, pak je pro vás logicky mnohem snazší uvěřit tomu, že všechno půjde špatně (a následně si to i vytvořit a potvrdit si tak své přesvědčení) než že se věci zlepší a půjdou dobře. Na něco takového zkrátka ještě nejste úplně zvyklí a nepřijde vám to tak samozřejmé jako to negativní, s čím se setkáváte přece tak často. Chvílemi ale vidíte záblesky svých splněných přání a můžete tak vidět, že to opravdu funguje a že změna JE možná. 

Co vám chybí k opravdovému úspěchu, je odvaha skutečně uvěřit tomu, že vše může být lepší. Sami si položte otázku: “Opravdu věřím, že můžu mít všeho dostatek a že můžu dělat všechno, co chci?” Pokud tomu nevěříte a spíše někde v nitru nosíte přesvědčení: “Všeho je málo, musím stále myslet na to, jak si zajistit své potřeby, a neustále kontrolovat, jestli jde všechno tak, jak to chci, abych náhodou netrpěl/a nečekaným nedostatkem nebo mě nepostihlo něco špatného, na co bych nebyl/a připravený/á.” , pak nejste skutečně naladěni na hojnost ani spokojenost, a tím pádem ani nemáte tu pravou energii, kterou byste si do svého života přitáhli to, co si přejete.

Když si však uvědomíte, že asi nemáte to pravé naladění, můžete s tím začít pracovat. Klidně si vypište všechny své starosti na papír, přiznejte si, jak se cítíte a co si myslíte, bez jakékoli cenzury nebo kontroly, zkrátka to vysypte ven. Uvidíte, jaká přesvědčení, myšlenky či pocity v sobě celou dobu nosíte. Nijak si to však nevyčítejte, pokud se vám to nebude zamlouvat. Každá změna něčeho, co je hluboce zakořeněno, vyžaduje svůj čas, trpělivost a vytrvalost. Když si poděkujete za své uvědomění, snahu a ochotu ke změně, uvidíte, že při dalších pokusech si povedete lépe a lépe, což se přirozeně začne odrážet také ve vašem životě. 

Všímejte si lidí, kteří oplývají energií toho, co si přejete - např. chcete-li bohatství, inspirujte se člověkem, který je šťastný a spokojený, protože našel svou pravou životní cestu, která mu přinesla hojnost všeho, po čem toužil (a ne, nemyslíme tím žádné podvodníky; skutečně existuje mnoho úspěšných a šťastných lidí, kteří získali hojnost v životě díky následování svého srdce a odvaze k důležitým změnám a krokům). Nebo když si přejete šťastný vztah s druhým člověkem, inspirujte se ve svém naladění lidmi, kteří vyzařují šťastnou lásku a porozumění a nenechají se vykolejit občasnou náladovostí nebo bolestí druhých. Všichni tito lidé už našli cestu, jak si taková přání splnit. Můžete si od nich nechat i poradit. Dejte na své pocity a všímejte si, kteří lidé vás přitahují a kteří se vám v něčem líbí. Když otevřete své srdce i mysl takové energii a pokusíte se na ni naladit také, začnou k vám přicházet nápomocné osoby či prostředky, kterými se postupně naučíte všechno potřebné, abyste si mohli splnit svá přání. 

MĚJTE PŘEDEVŠÍM VÍRU V DOBRO. Pokud věříte hlavně v negativitu a uvěřit v dobro je pro vás těžké – když kolem sebe přece vidíte tolik negativních událostí a máte tolik nepříjemných zkušeností – uvědomte si prosím, že negativita ve světě vznikla kvůli negativnímu naladění jednotlivců. Že se dějí zlé věci ve světě, není důsledek toho, že byste byli všichni “oběti zlého osudu”, ale toho, že spousta lidí zatím neprovedla změny svého smýšlení ani jednání. To, že si druzí lidé vytvářejí negativní zkušenosti, neznamená, že na tom musíte být stejně, nebo že jste odsouzeni k tomutéž. Každý z vás má velký potenciál, velký talent a velkou schopnost vytvořit a přitáhnout si všechno, co potřebuje k naplnění svého poslání. Když budete dělat věci, které vás naplňují, a budete ochotni kromě dávání také přijímat, všechno bude přirozeně plynout a vy vždy budete mít všeho dostatek. Ničeho se nebojte a pravidelně si dělejte pořádek v myšlenkách a pocitech, které v sobě uchováváte. Ty totiž společně vytvářejí vaše naladění a energii, která k vám následně přivádí osoby, věci i situace, jež jí odpovídají.

Budete-li chtít pomoci s udržováním pozitivního naladění, stačí říct. Kromě toho je však také důležité, abyste OPRAVDU věřili v dobro a pozitivitu, v dostatek a hojnost všeho pro všechny, neboť pokud nemáte skutečnou víru, nemůžete si tyto věci skutečně přitáhnout do života a neuvidíte tak žádné výsledky. 

Buďte odvážní a vytrvalí. Vyžaduje to nějaký čas a velkou trpělivost. Nenechte se odradit neúspěchy. Všechno ve svém životě jste se učili postupně, ať už plavání nebo jízdu na kole, počítání nebo psaní a čtení. S myšlením a přitahováním věcí je to úplně stejné. Je to něco nového, co jste v této době objevili, a potřebujete trpělivost a čas, než se to naučíte a než to začnete skutečně plně uplatňovat ve svém životě. 

Ničeho se nebojte. Všechno zvládnete a budete-li chtít, rádi vám s tím pomůžeme. Jsme tady neustále pro vás.

* * *

(Poselství andělů, M.T.)


 

*

Milované duše,drazí mírumilovně smýšlející obyvatelé planety Země.Každý den jste blíž velkému očistnému procesuVašeho krásného domova.Nesmírná síla vyzařující z nitra země se probouzí a velmi intenzivním způsobem pročišťuje každý kout Vaší země.V této těžké době,vše podléhá proměně a očistnému procesu.Jak jsme již dříve upozorňovali,Oheň,síla Země,Vzduch,Voda,všechny živly spojeny v jednu mocnou energii,udeřily plnou silou na Vaši již těžce zkoušenou planetu.Zlo,které si denně vybírá další duše ke spolupráci sílí.Hynou další druhy zvířat a tvorů,to jsou ztráty,o kterých ani netušíte.

Další a další katastrofy přicházejí.A Vaše myšlenky se stále ubírají materiálním směrem.Jste příliš zaneprázdnění starostmi,které Vás svazují a brání Vašemu duchovnímu růstu.Je čas se zastavit a spojit své myšlenky i sílu.Vytvořte neproniknutelnou zeď lásky,tvořivé energie,která se postaví na stranu dobra,aby další katastrofy byly odvráceny.S nadcházejícím obdobím bude otevřena nová Světelná brána.Opět zesílí vibrace,které už tak sílí,že mnohé duše,neschopny unést jejich sílu,svéhlavě opouštějí svá těla a zahazují své životy.Čistá myšlenka,síla,která pomáhá tvořit,meditace,modlidba a změna postoje k životu,vytváří vstupní bránu k lepším vyhlídkám budoucnosti.Nedejte se zmást a stůjte pevně ve své víře a oddanosti lásce.

Pomáhejte šířit světlo,proste za odpuštění svých provinění z životů současných i minulých. ODPOUŠTĚJTE. Naslouchejte nám Andělům a Mistrům,aby Vás provázely čisté a jasné myšlenky.Otevřete svá srdce.Jsme Vám stále nablízku ochotni vést Vaše kroky a povzbuzovat Vaše duchovní úsilí.Někteří duchovní učitelé předčasně vzdali svou cestu.Únava přemohla jejich duše,tíha úkolů zastavila jejich kroky.Přesto je nutné dál šířit světlo.

V lásce a míru,jsme u Vás stále.Vyšší bytosti Vesmíru.

 

Byl mi dále nadiktován tento text – Poselství pro všechny duše
 
Láska je jako krásná perla,zářící v hlubinách duše.
Je čas, pročistit průzračnost vody ve Tvém nitru. Odstranit nenávist, lhostejnost
a nedostatek lásky sám k sobě. Smýt nánosy bahna a utišit křik vlastního ega.
Potom teprve Tvá perla začne zářit a všichni uvidí
její třpyt a krásu.
Tvé oči zaplaví slzy při pohledu na trpící dítě.
Tvé srdce se ustrne nad bolestí starého, bezmocného člověka.
Zabráníš, aby před Tvýma očima něčí ruka ublížila zvířeti.
Z očí Ti budou stékat slzy, spatříš-li štěstí jiné duše.
Vyzařující štěstí z Tvých očí, bude hřát toho, koho jsi obdaroval.
Nedovolíš, aby někdo trpěl tvým přičiněním.
Postavíš se na stranu spravedlivého.
Skryješ ve své náruči samotou trpícího člověka.
Neotevřeš svá ústa lživým slovům.
Věř, tímto se stáváš podobným svým bratrům andělům
Přijímáš-li energií a světlo Boží lásky.
Stáváš se duchovním mistrem a kráčíš k osvícení své vlastní duše.
My andělé jsme zde proto, aby na zemi zářily milióny perel.
 
/přijala Kytička /2.10. 2010 www.duchovnípomoc.estranky.cz/