VZKAZ ZLATÉ DUŠIČKY

25.02.2014 07:40

22.2.2014

Mysl.

Není vždy v lidské moci nalézt řešení problému. Neboť lidská mysl poskytuje informace pouze o tom, co zná ze své vlastní zkušenosti. Umí ukázat mnohá řešení, většinou však se jedná o taková, která jsou v paměti duše, v kolektivní mysli nebo nemusí vůbec patřit zkušenosti konkrétní osoby. Není zde však možnost, aby mysl projevila tvořivost a ukázala to, co ještě není v této databázi. Lidská mysl umí člověka probudit, ale také utlumit. Je zde mnoho myšlenek, které nepatří přítomnosti. Také je zde mnoho strachů, které oslabují. Každý člověk má své zkušenosti, které mu umožňují reagovat na běžné životní situace. Přesto však mnohé reakce jsou zcela automatické. Proto je důležité vždy si uvědomit, co taková reakce přináší. Není účelem konat vždy podle svého zažitého způsobu chování. Spíše je potřeba v tomto se zcela odlišit. Hledat nová řešení, která přinášejí produktivní výsledek. Tento čas vybízí k tomu, aby probíhala transformace i v tomto. Nejen tělesná, ale obzvláště změna všeho uvnitř vás. Abyste se oprostili od zátěží, které jste si sami vytvořili a které již nepotřebujete. Ba dokonce je ani nechcete. Ale stále je sebou nosíte, i když cítíte, že vás v mnohém omezují. Je potřeba osvobodit se od diktátu mysli. Je potřeba vnímat řeč srdce a naučit se obojí sloučit v jedno. Jste tu na Zemi jako duše, které hledají nové cesty, učí se získávat nové prostředky, skrze které dojdou k naplnění svého plánu. V tomto čase vaše duše poznávají, že to, co si předsevzaly, je pro ně velkou výzvou. Mnozí ve svých fyzických tělech cítí zodpovědnost. Ale také strachy, které vyvěrají z temnoty minulosti a ukazují na mnohé nedokonalosti lidské bytosti, lidských životů a prožívání. Tato škola života přináší neuvěřitelné možnosti rozvoje duše. Vy však, lidé Země, jste již obeznámeni se svými úkoly. Mnozí hledáte naplnění, cítíte touhu po změně, děsíte se svých ztrát, ale také oslavujete své pokroky. Je zde široký záběr toho, co si můžete vybrat. Jste sami tou možností, která vás utvrzuje v tom, že lidská bytost je také bytostí s neomezenými možnostmi. Jste tlačeni a manipulováni. Ocitáte se na dně a opět se dostáváte nahoru. Vaše síla je nezměrná. Mnohé bytosti už toto vnímají automaticky, naučili se s touto silou pracovat. Vnímají, že je potřeba za každých okolností uvolnit svou cestu a získat přímý náhled na to, co jim život může poskytnout, ale také na to, co životu dovolí, aby bylo projeveno. Veškeré snahy jsou korunovány úspěchem. Je však potřeba přijmout, že ne vždy se může stát to, po čem toužíte, právě proto, že se to neslučuje s plánem vaší duše. Přesto lidé Země věřte, že jste to vy, kdo jsou schopni pozvednout sebe a své blízké, kteří jste schopni projevit lásku a kteří uzdravujete. Vaše dny plynou a čas vám přináší zármutky a bolesti, potýkáte se s nemocí, čelíte mnohým negativním postojům. Vaše duše mnohdy potřebuje vyléčit, neboť se cítíte unaveni. Kdyby jste jen viděli, jak jste schopni ze dne na den měnit svět, ba i celý Vesmír…Často o sobě pochybujete a cítíte nedůvěru k sobě samým. Ale proč to děláte? Vždyť jste dokonalí. Dívejte se na sebe očima svých tvůrců. Byli jste stvořeni k obrazu Božímu, nemůžete být jiní, nežli dokonalí. Tak proč pochybovat? Věřte, že stojí za to být na sebe pyšní, stojí za to milovat sami sebe. To vaše mysl pochybuje. My však ne. My víme, že děláte to, co v danou chvíli umíte nejlépe. Váš postup se  nezastaví. A co přestane být vaší pravdou nyní, stane se novou v příštím okamžiku. Proto buďte sami sebou. Milujeme vás.

 

16.2.2014

Možná je to těžké, ale ne neřešitelné!

Lidé Země, máte před sebou mnoho obtížných dní, které si budou vyžadovat vaši pozornost a zvýšené úsilí. Vaše síla je nezměrná a máte zde těžké úkoly. Některé dlouhodobé, jiné jsou připraveny ke zpracování ve vašich běžných dnech života. To, co prožíváte, vás nutí přemýšlet, hledat odpovědi a vracet se sami k sobě. Stále dokola je na vás kladena zodpovědnost nejen za sebe, ale za vaše bližní. Stále více jste tlačeni k tomu, měnit své životy, hledat jejich smysl. Neboť to, co jste znávali, je již minulostí. Vy však stále nevíte, co je vaše přítomnost. Jaká je? Uvědomujte si ji co nejvíce. Nechtějte promarnit důležité okamžiky svých životů. Víme, jak je těžké zvládat vaše současné problémy. Mnozí se snaží, aby vše zvládli, ale často zabředávají ještě hlouběji. Je mnoho z vás, kteří se snažíte dopátrat řešení, ať je sebehlouběji, sebesložitější. Nezapomínejte však, že někdy méně je více. Pokud se vám nepodaří řešení objevit, je čas přijmout současný stav a počkat na příhodnější okamžiky. Je mezi vámi spoustu bytostí, které nejsou šťastné. Stále hledáte štěstí, ale nenacházíte. Chybí vám radost ze života a jakoby se láska vytrácela. Také samota se stále více rozmáhá. I když je pro vás velice důležitá, mnohdy nejste schopni načerpat z tohoto stavu potřebné zkušenosti. Spíše se poddáváte a „umíráte za živa“. Probíhá zde velká selekce. Je jen otázkou času, zda budete schopni se odpoutat od všeho, co vám neslouží. Stále se snažíte držet svých jistot, i když vám již vůbec nic nezbývá. Osud světa je na vás. Ale mnohé manipulace vám znemožňují vstát a nabrat novou sílu. Uvolňují se silné emoce, které jsou mnohdy velkým problémem, pokud jsou v negativní formě. Často si říkáte: „Kam ten svět spěje?„ Je to ale tam, kam ho směrujete vy sami.  Je před vámi ještě mnoho zkušeností a výzev. Nezapomínejte na svou podstatu. Rozhlížejte se kolem a pozorujte přírodu a vnímejte krásné dny.  Příroda tu vždy byla a bude, ale vaše energie se časem přemění. Nyní je však potřeba zabrat a nepodlehnout. Rozhodující období vašich životů právě probíhá a uvědomte si, že není cesty zpět. Pouze vzhůru. Můžete jít s radostí a láskou anebo zatíženi bolestí, bezradností a strachem. Mnozí si vybíráte svou negativní karmu. Ale zrovna tak přijde i ta pozitivní. A také se mnohé dá změnit. Důležité je nevzdat se. Lidé Země, je před vámi složité období, budete opět tlačeni k tomu dělat to, co nechcete. Více, než kdy dříve budete udupáváni. Ale nebojte se toho, neboť i nadále vám zbyde mnoho sil celý svůj život změnit. Není možné udržovat něco, co se nezadržitelně zřítí. Ale až se usadí prach, uvidíte opět slunce a prázdný prostor, který bude připravený, abyste opět vytvořili cosi nového, posvátného a láskyplného, co vás obohatí. Mějte v sobě víru a snažte se i přes všechny těžkosti v sobě nalézt pokoru a odpuštění. Lidé Země, jste spojeni a jste ti, kteří vytvoří novou Zemi. Nalaďte se na úspěch a on bude vaším životem. Tak se staň.

 

 

6.2.2014

Vyladění.

Čas se naplňuje. Země prochází transformací, mnohé živé bytosti spolu s ní. Tento čas je časem silných změn, ale také mnohých nepřijetí. Objevují se mnohé energie, se kterými si nevíte rady. Každý z vás se snaží vypořádat s tím, co ho potkává. Mnohdy jste příznivě naladěni, často však jste v zajetí stále stejných chyb a stále stejných programů, které ovlivňují vaše životy. Vaše cesta se pro vás stává složitější místo toho, abyste rostli, bojujete se svými strachy, které vlastně ani nejsou vaše, neboť jsou uměle vytvořené. Jakoby probíhal boj, který však nemá vítěze ani poraženého. Jakoby to byl boj pozitivních a negativních energií. Nebo entit? Jakoby se rozhodovalo, zda podlehnete anebo naleznete sílu a pochopíte, jak z životních situací vyjít jako vítězové. V této fázi potřebujete povzbuzení, potřebujete něco, co vám dodá sílu a odvahu, něco, co vám pomůže na vaší cestě. Není to však hmatatelné. Je to něco, co se nachází uvnitř vás samých. Je to vaše vnitřní síla, je to vaše naladění se na vítězství, na úspěch a vnitřní naladění na lásku a radost. Je to vaše přirozenost. Možná nevíte, jak toto udělat. Ale potřebujete jen věřit, že jakmile se probudí myšlenka, tělo reaguje. Čím dál tím více z vás se učí, jak pracovat sami se sebou a se svou myslí. Je potřeba, abyste pochopili, že vy jste tvůrci své reality. To, co je vám podsouváno, dříve či později odhalíte. Strachy a obavy přetransformujete. Lidé Země, mnoho jste si naložili ve svých životech. A nyní se pracně dostáváte vzhůru. Jste však podporováni a nadnášeni jak to jen jde. Procházíte procesem přeměny. Takové, jakou si vybrala vaše duše. Mnohdy jste nehybní, mnohdy zas letíte rychlostí větru. Avšak toto vše má svůj smysl. Abyste si uvědomili, co je vaší prioritou. Abyste pochopili a nakonec poznali, kdo jste. Že vaše cesta je společná. Že všechny ty, kteří přišli do této reality, spojuje stejný úmysl. Nalézt sama sebe a pochopit svou duši. Procesy učení každý prožívá jinak, v závislosti na tom, jak je ochoten a schopen překonávat překážky a přijímat výzvy. Ať ten či onen, všichni konáte důležitou práci nejen sami pro sebe, ale zároveň pro celou planetu. Nezoufejte a nevzdávejte se. Přijde čas, kdy si budete moci odpočinout a poté opět vyrazit na cestu. Je však důležité, abyste měli na paměti, že nic nemůžete pokazit. Že máte společný cíl a na svých cestách můžete podpořit jeden druhého. Dívejte se na ostatní tak, jakoby jste to byli vy sami. Teprve pak poznáte, kdo jste. Amen.

 

 

3.2.2014

Uzemnění.
Počínaje lidskými bytostmi, až po všechno živé na Zemi, pro každého je zde možnost být napojený, vnímat totéž, co vnímá Matka. Spojení je stále posilováno, neboť jste dávno velkou část této schopnosti ztratili. Vše se začíná po novu a síla spojení bude mnoho lidí výrazně poutat k Zemi i v příštích dnech. To proto, že i když jste napojeni na vesmírný zdroj, stále neumíte rozlišovat, zda to, co prožíváte a chcete prožívat, náleží k vaší realitě nebo jsou to pouze vaše iluze, které jste si stvořili, aniž by jste byli schopni nahlédnout dovnitř. Uzemnění je důležité. Přesto, že vše probíhá rychleji, je zde stále mnoho ke zpracování. Sice máte více možností, ale stále se učíte a budete se učit je vidět a využívat. Budete se probouzet a hledat svou cestu, budete se snažit odejít z toho, co se vám nelíbí. A pokud pochopíte jak na to, může se to stát ze dne na den. Dny jsou velice silné a to, co se uvolňuje z vaší minulosti, z vašich myslí, z vás samých, je velice těžká energie. Pochopte, že jste si ji nastřádali za spousty životů. Chápete, že toto musí odejít. To, co se snažíte pochopit je, proč je toto mnohdy spojeno s takovou bolestí a s takovými obavami. Proč máte neustále v sobě zmatek a neznáte odpovědi, kde se vše bere. Proč najednou opět pochybujete, i přesto, že jste si již dávno byli jisti. Vesmír po vás chce, abyste zůstali opravdoví, abyste stáli sami za sebou a za tím, co jste si vybrali. Abyste se nenechali ovlivňovat čímkoli vnějším. Chce, abyste byli ti, jací jste svým původem, ne takoví, jací jste se naučili být jen proto, abyste přežili v tomto světě. S co nejmenším počtem ran, abyste prošli co nejpohodlněji. Chce, abyste dostáli tomu, co jste si slíbili a totiž tomu, že pomůžete Zemi, že pomůžete sami sobě, svým dětem. Že pozvednete vědomí a projdete branou do lepšího života, k vědomému prožívání a tvoření a osvobodíte se. Čas je k vám velice vstřícný. A jakkoli jste zdrženi a kladete odpor, o to bolestivějším procesem potom procházíte. Část z vás ještě nechápe, proč se jim vše děje, nepozastavují se nad tím. Nehledají odpovědi, ale pouze pasivně přijímají svůj život. Toto se ale také jednou změní. Bude to potřeba, neboť i tito dojdou na rozcestí, kde budou nuceni volit. Není cesty zpět. A ti, kteří jste již probuzeni, nelekejte se problémů, ale jděte za svým cílem. Neboť vy už víte. Odměnou vám bude klid na duši a spasení. Nebuďte zlí sami na sebe, neboť vše zde je pomíjivé a je to součástí vašeho učení. Milujte sami sebe a učte se být vědomí. Potom vše pochopíte a nebudete již nikdy moci být klamáni. Milujeme vás.

 

21.1.2014

Cesta k sobě.

Čas pokročil. To, co je potřeba změnit, přichází. Minulost, přítomnost a budoucnost jsou jedno. Jsou tvořeny každou bytostí v každé minutě. Tato časová osa je však pouze pro nezasvěcené. Čas dodává pohyb dějům. Brána se otevírá. To, co bylo dosud nedostupné, stává se uskutečnitelným. Děje, které vedou k výraznému projevení jakýchkoli realit se protnou v čase, který je nazván novým věkem. Každá bytost bude moci být uvolněna z koloběhů opakování, pokud nalezne cestu k sobě. Pokud jste již na této cestě, je potřeba naslouchat. Je potřeba učit se rozpoznávat manipulace a to, co nejste vy. Sami časem pochopíte, že je možné poznat vše, co je dosud skryto. Jste vedeni, abyste chápali, že vše, co se děje, má spojitost s vámi samými, s etapami plnými strachu a ovládání. Ale to, co je pro vás minulost, již není nutné znovu prožívat. Zahoďte své pochyby a staňte se prvními, kteří prohlédnou. V mnohém můžete pokročit, neboť se otevírá prostor pro výrazný posun. Posun vědomí jednotlivců a tím také celých skupin. Můžete pozvednout jeden druhého. Hledejte v sobě sílu a odvahu. Najděte lásku a naučte se ji sdílet i přes to, že jste zapomněli. Znovu si vzpomínáte. Je potřeba změnit smysl vašich životů. Je potřeba přiznat si, že život sám je vašim učitelem a vy jste mnohdy nepozorní žáci, kteří se nezajímají o výuku. To, co prožíváte, je mnohdy možné přirovnat k životu v kleci. Kéž by jste viděli všechny možnosti, ze kterých si můžete vybírat. Vaše životy by se zcela proměnily. To, co si myslíte, že je štěstí a radost, by vám pak připadalo šedivé a nicneříkající. Ale vše je možné. Přijměte tuto větu do svého života. Učte se s ní žít. Začátky jsou těžké, ale můžete ucítit úlevu, neboť mnozí již ušli kus cesty. Tento svět se mění. Je zde ještě ale spoustu k nápravě. Buďte bdělí a měňte vše, co považujete za málo přínosné. Hledejte nové cesty, ukazujte svým bližním, jak odkrývat pravdu a také ji žít. Otevřete mysl a naslouchejte. Rozlišujte a uvědomujte si strachy, které přispívají pouze k tomu, aby vás zlomily.

 

12.1.2014

Návrat domů.

Stále více je patrné, jak Země strádá. Strádá zásahem lidí, i přesto, že mnozí se stále více snaží, aby tyto dopady byly co nejmenší. Spojení mezi lidmi a Zemí se však stále prohlubuje. Vy všichni, bytosti Země, si pamatujte, že toto spojení nelze přerušit, je potřeba posílit. Tam, kam půjde Země, jdete i vy. V tomto čase se velice změnilo působení energetických sil. Vše se přestavuje a to, co fungovalo ještě na konci roku, také mizí. Jakoby jste nainstalovali nový program. Rychlejší, ale také s rychlejším dopadem na toho, kdo s ním špatně zachází. Nejen planeta, ale celý vesmír prochází změnami. Vy, bytosti Země, brzy poznáte úžasnou proměnu, která vám mnohým snad zpočátku může přinést zármutek a bolest, neboť vás donutí odevzdat vše. I ten sebemenší dílek vaší minulosti, každý kousek nepravosti a nepochopení. Budete podrobeni důkladnému očištění, abyste však „vstali z mrtvých“. Vaše duše čekají na tento čas. Přestože již dávno jsou připraveny. Nyní však působí síla, která vás povede domů. Povede vás k sobě samým. Naučí vás spoléhat sami na sebe a bude vás dále léčit. Ti, kteří se vrací k sobě, budou šťastní. Jejich životy se budou zdát přínosnějšími. Nelze dále držet tento neúnosný stav, je potřeba, aby jste se odlehčili. Abyste prosvětlili svá těla. Každá duše čeká na pokyn, aby se vrátila ke svým kořenům. Aby se probudila a převzala své poselství. Poselství, které jí umožní být sama sebou. Poselství, díky kterému si začne uvědomovat sama sebe, své spojení se zdrojem, se svou rodinou. Pochopí svůj svět, svůj život, svou cestu. Jste na začátku cesty, která vede nejen vzhůru, ale také do vašich srdcí, do vašich domovů. Buďte šťastni a přijměte tento dar. Jsme s vámi a milujeme vás.

 

*

2.1.2014

Milovaní,

zůstaňte propojeni tak, jako jste to cítili v posledních dnech uplynulého roku. Na okamžik jste stvořili jednotu a byli jste Bohu blíž. Toto spojení se ale uvolňuje s tím, jak se každý opět vrací ke svým starostem a k prožívání všedních dnů. Milujte však i nadále sami sebe a jeden druhého a poslouchejte svá srdce, naslouchejte a učte se naslouchat. Vracíte se k sobě i přesto, že je to pro vás nové, neznámé. Přesto cítíte, že toto je ta pravá cesta. Nezkoušejte propásnout příležitost. Je to cesta, která vás vede ven z nepříjemných událostí, z dramat, která jste si stvořili. Všude se objevují informace o tom, co vás čeká v dalších dnech. Ale pro každého to je něco jiného. Jedno však máte společné: pokračovat v započatém díle, stávat se bdělými a vytrvat ve svých zkouškách. Posílit svou víru a odvahu a konečně se uvolnit z pout minulosti a nefunkčnosti. Stát se hravými a věnovat sobě samým to, po čem toužíte. Jen vy sami víte, jakou cestou toto můžete získat. A je zde ujištění toho, že i nadále můžete žádat o pomoc, o vedení, že i nadále nad vámi bdíme a přinášíme vám to, oč žádáte. Přijměte požehnání ke svým krokům a buďte s Bohem.

 

Podrobnosti viz...https://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_3.htm