UVĚDOMĚNÍ - JÁ JSEM

04.10.2011 00:27

 

JÁ JSEM  dobro - milosrdenství - soucit - porozumění

JÁ JSEM  klid - radost - světlo

JÁ JSEM  odpuštění - trpělivost - síla - odvaha

JÁ JSEM  pomocníkem v době nedostatku - utěšitel v době smutku

JÁ JSEM  léčitel v době zranění - učitel v době zmatku

JÁ JSEM nejhlubší moudrost - nejvyšší pravda

JÁ JSEM největší klid - nejkrásnější láska

TO VŠECHNO JÁ JSEM !!!

A V KAŽDÉM OKAMŽIKU ŽIVOTA SI TO UVĚDOMUJI!!!