Mikao Usui

 

Mikao Usui přišel na svět v japonské vísce Taniai v prefektuře Gifu poblíž města Nagoja dne 15.srpna roku 1865. Vzdělání získal v buddhistické  klášterní škole, což tenkrát nebylo nic zvláštního, protože tehdejší japonský systém školství byl z velké části založen právě na klášterních školách. Pozoruhodné však bylo, že již v mládí prokazoval zřetelně velkou chápavost a neukojitelnou žízeň po vědění. Již v mladém věku se naučil japonskou formu či kungu v klášteře se zaměřením Tendai, jež patří k rozsáhlému komplexu Kurama-Dera, svaté hory poblíž Kjo'ta. Během dospívání se připravoval na různá povolání. Pracoval rád a dobře. Díky svému čilému rozumu, silnému pocitu zodpovědnosti a své houževnatosti ve prospěch dosažení cíle, získal si uznání a dosáhl úspěchů.

Usui intenzivně studoval staré buddhistické spisy a usilovně cvičil předávané techniky, zaměřené na duchovní rozšíření vědomí a rozvoj osobnosti. Věnoval přitom pozornost takové formě duchovně-energetického léčení, při níž není zapotřebí shromažďovat samotnou ki, tedy životní energii, aby mohl léčit sám sebe i druhé. K tomu, aby člověk získal přístup k této neobyčejné metodě, musí absolvovat zvláštní meditaci. Usui se rozhodl podrobit se tomuto cvičení na svaté hoře Kurama, kdy se na dobu 21 dní v půstu ponořil do hloubky svého nitra, aby nalezl kontakt se zdrojem spirituální životní síly, japonsky . Důležitou součástí tohoto cvičení byla tradiční meditace na hoře Kurama pod malým vodopádem, který dosud existuje a přináší mnohým hledajícím hlubokou a vzrušující zkušenost. Časného rána 21. dne svého procesu, ( podle astrologické analýzy tranzitů přes horoskop Mikao Usuiho to bylo s největší pravděpodobností dne 29. 3. 1922 ), prožil zakladatel léčivého systému REIKI zkušenost Satori. Při tomto spirituálním prožitku spatřil jasné zářivé světlo, které vstoupilo jeho čelem a umožnilo mu být několik hodin ve stavu změněného vědomí. Když kolem poledne z tohoto stavu procitnul, cítil se velmi svěží a plný síly. Setkání se zdrojem REIKI, s transcendentním Buddhou Dainichi Nyorei propůjčilo Usuimi schopnost ošetřovat sama sebe i ostatní duchovní životní silou a probouzet ostatní lidské bytosti tím, že jim předá tuto sílu . Několik dní zkoušel tyto nové léčivé síly sám na sobě a na svých rodinných příslušnících a pak odcestoval do Tokia a založil tam ošetřovatelskou praxi ve čtvrti císařského paláce - Hararajuku a společnost Usui Nihon Ryoho REIKI Gakkai ( Usuiho japonská společnost pro léčení pomocí REIKI ), jež funguje dodnes. Nejprve vyučoval Usui REIKI pouze informativně, bez dnes běžných symbolů a zasvěcovacích rituálů. Díky desetileté duchovní praxi a zkušenosti osvícení na hoře Kurama, byl tak silně spojen s duchovní léčivou silou, že dokázal nasměrováním svého vědomí to, nač dnes potřebujeme symboly a mantry. Podobné to bylo se zasvěcovacími rituály, které rozdělovaly tehdejší léčitelský systém do 6. stupňů. Oněch 6. stupňů odpovídalo prakticky dnešnímu systému 3. stupňů. Každý stupeň byl pouze rozdělen do postupných kroků.

 

Z knihy Waltera Lubecka: REIKI - praktické rady I., II. a III. stupeň