Invokace devíti kůrů :

Serafíni vznešení, bytosti světelné,

láska Vaše ať prozáří srdce mé.

Cherubíni mocní, strážící Božskou tvář,

hněvu i zášti postavte pevnou hráz.

Trůnové silní, oporou buďte mi,

učte mě pevně stát na moři, na zemi.

Panstva, Vás volám, vůdce skutečné,

nechť pravda řídí všechny činy mé.

Ochranné kruhy Mocnosti vytvořte,

životní bouře mi přestát pomozte.

Ctnosti zázračné, po boku mi stůjte,

s mocí živlů mi v díle pomáhejte.

Knížectva, obrodu pošlete světem,

žehnejte zemi i všem jejím dětem.

Archandělé slavní, veďte mě světlem svým,

mírem a láskou nechť dny své naplním.

Anděli strážný, z Božských sfér seslaný,

světlem buď, oporou, všech mých dnů na Zemi.

 

Volná úprava z knihy: S. R. Wolf - Andělé společníci v magii

s láskou Hannije