Buddha

Když někoho soudíte, soudíte sami sebe, když někoho zraňujete, zraňujete sebe, když někoho ponižujete, ponižujete sebe, protože všechno je odraz vaší duše, vaší představy o vás samých. Proto přijímejte sami sebe i druhé takové, jací jsou, nikdo není dokonalý přesto každý z nás je jedinečný.

NEBOJ SE JÍT DÁL. NESTŮJ NA MÍSTĚ. POKLEKNI POKORNĚ PŘED UNIVERZÁLNÍ SILOU A
PODDEJ SE LÁSCE, KTERÁ JE NESMÍRNÝM POKLADEM VE TVÉM SRDCI. BUDDHA TI POSÍLÁ
PROUD ČIRÉHO BÍLÉHO SVĚTLA, KTERÝ ROZJASNÍ TVÉ POCHYBNOSTI A OSVÍTÍ TVOU MYSL.
POSELSTVÍ BUDDHY JE VÝZVA K PROČIŠŤOVÁNÍ MYSLI A K TVOŘENÍ DOBRÉ KARMY. JE ČAS
POVZNÉST MYSL K ROZVÁŽNOSTI A DOBROČINNOSTI. TVÁ MYSL JE STÁLE PŘÍSTUPNĚJŠÍ
LÁSCE A SOUCITU. PŘICHÁZÍ ČAS OSVOBODIT SE OD NEGATIVITY A ROZVÍJET V SOBĚ
POZITIVNÍ VLASTNOSTI.

Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď.

  •  

Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi
 myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.

                                                               

  •  

 Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic.
 Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír
.

                                                              


  •  

   Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.

  •                                                                 

Dělej dobro a dobro se ti vrátí.

  •  

   Tajemství zdraví je v tom, že nebudeš truchlit pro minulost a
 nebudeš se obávat budoucnosti, pouze budeš žít plně a moudře
 přítomným okamžikem.

BUDDHA