Glasson v prosinci 2013

Jak můžeme změnit svět? Od Mistra St. Germaina Poselství přijala Natalie Glasson v prosinci 2013

Drahé a Milované bytosti na Zemi! Přes moji bytost je k vám posíláno mnoho lásky a úcty od milujících duší vesmíru Stvořitele, od vašich duchovních přátel a duchovní rodiny. Jste tak silně podporováni v těchto vašich současných životech a přejeme si, abyste věděli, že vás vedeme k tomu, abyste pokračovali v plnění vašeho božského záměru na Zemi. Možná ten záměr nechápete, ale my vám s hlubokou láskou říkáme, že tak opravdu kráčíte a že se zrovna v této chvíli nacházíte ve vašem božském záměru. Přijetí toho, že nyní ztělesňujete důvod vašeho žití a že důvodem vašeho žití je vaše existence, umožní, že se z vaší duše uvolní velké množství vhledů. Často spíše kvůli obsahu než kvůli snažení jsme schopni se dostat k hlubšímu poznání duše. Dovolte si to a úplně se otevřete, abyste mohli dostat lásku která k vám proudí od vaší rodiny z vesmíru Stvořitele. Přejeme vám, aby vás to nabilo, naplnilo energií a inspirovalo vás k nejjasnějšímu světlu a vysokým vibracím tak, abyste na Zemi mohli žít se vzpomínkou na Stvořitele.
 
V tomto čase, kdy na Zemi vládne zmatek, chci vnést jasno a také přinést některé myšlenky od Stvořitele. přiUvědomujete si, že jste na Zemi od r. 2012 překonali velký posun a také se posunuli ve všech svých energetických tělech; je to něco, čemu se způsobujete každým momentem vaší reality. Malé úpravy umožňují, aby se poměrně lehce odehrály větší posuny vědomí a energetických vibrací. I když se ve vás tyto změny uskutečňují a přinášejí vám tak větší rozvoj a uvědomování si vyšších úrovní uvědomění, může se stát, že se ohlédnete a budete se ptát, kdy že se ve vaší realitě tyto změny objeví. Proto chci s vámi hovořit a přednést nějaké myšlenky, jak můžeme změnit svět. Asi jste si všimli, že jsem záměrně zvolil formu, kdy hovořím o tom, že my všichni jako kolektiv, do něhož jsou zahrnuti všichni na Zemi a ti z vnitřních úrovní, můžeme změnit realitu na Zemi. Vy sami nemůžete změnit svět, je to cosi, co se dá docílit pouze ve spojení a v jednotě se vším, čím je Stvořitel. Přes moji bytost k vám proudí láska z vesmíru Stvořitele; přejeme si, abyste věděli, že jste propojeni a spojeni s námi jako jeden celek, proto přes vás a jakožto přes sjednocenou skupinu vám můžeme pomáhat a podpořit mnohé dění na Zemi. Je vzácné, když mnoho z vás na Zemi je stejného uvažování a spojíte se se záměrem změnit věci na Zemi, ale chápeme že z mnoha důvodů to není vždy možné. Vězte, prosím, že můžete sehrát božskou roli v přinášení změn na Zemi a my jsme zde, abychom vás podpořili, abyste jednali jako jednotná skupina, abyste přinesli probuzení od Stvořitele do vědomí mnoha lidí a do vědomí Země.
 
Když si uvědomíte že nejste sami a že můžete napomáhat posunu na Zemi ať jako jednotlivec anebo ve skupině, otevřete se velkému zdroji síly a vyšší perspektivy; to vás podpoří abyste si uvědomili svoji vnitřní sílu a smysl vašeho života na Zemi.
 
Prvním úkolem je pozorovat vše, co se na Zemi děje a přemýšlet, zda je změna potřebná. Tímto cvičením vlastně přemýšlíte o vaší víře ve Stvořitele. Mnozí z vás budou konstatovat, že nejsou spokojeni s tím, jaký je váš svět a velký svět kolem vás. Možná vidíte ve světe utrpení, bolest, odsuzování, omezení a negativitu a myslíte na to, jak se svět může změnit na místo, v němž bude líp. Když někdo zakouší křivdu nebo bolest, může být těžké vnímat, zda na Zemi vůbec existují vibrace Stvořitele. Prvním úkolem je, abyste uvnitř sebe přijali a uznali, že všechno kolem a uvnitř vás již je Stvořitel. Božská vůle Stvořitele se rozprostírá a proplétá každičkou okolností a každou skutečností na světě. Přijetí tohoto konstatování si může vyžádat obrovskou víru, ale když uznáte, že Stvořitel je v každé duši na Zemi, a když pochopíte že existuje důvod pro všechno, co se na Zemi děje, začnete vidět za bolest a utrpení, a uznáte, že Stvořitel je přítomen i v tom nejchaotičtějším zážitku. S tímto náhledem začnete vnímat harmonii která je přítomna v chaosu, budete vnímat uzdravování a návrat ke Stvořiteli, které lze nalézt v bolestivých situacích, jakož i ve zvládání sebe sama při výzvách, ať již je sami zažíváte nebo jste jejich svědky. Pro všechno co se kolem vás děje existuje důvod. Udržování víry, že Stvořitel je navěky přítomen ve všech aspektech reality vás inspiruje, abyste se cítili spokojeni. Již nebudete při vašich pocitech či myšlenkách reagovat negativně, posuzovačně anebo se strachem místo toho, abyste poznali pravdu Stvořitele. Již se odpoutáváte od dramat života, když si uvědomujete, že mír je přítomen v každé situaci. Pak je mnohem lehčí zacházet a pracovat s čímkoli, začíná se vytvářet vnitřní síla, která vás stále vede zpátky k lásce a míru. S tímto pohledem jste schopni podporovat změny ve světě, protože přijímáte svět a jeho lidi, učíte se milovat svět místo toho, abyste ho posuzovali a energeticky tak podporovali negativitu, když byste byli závislí na dramatech.
 
K druhému vhledu dojde téměř automaticky, protože začnete vnímat zázraky, krásu, laskavost a blaženost světa. Vystoupili jste se z dramatu a z reagování na vnější svět, takže zevnitř proudí spokojenost a láska, což vás povzbuzuje k tomu, abyste vnímali zázraky světa. Přitahujete do vaší reality a pozornosti z vnějšího světa totéž, co se začíná vytvářet uvnitř vaší bytosti. To způsobí, že se stanete ještě úžasnějšími, když budete ve vaší realitě vnímat zázraky a synchronicity. V tom období si uvědomíte, že ve své bytosti vytváříte realizaci Stvořitele, což se promítá do Vaší reality. I když to bude pro vaší realitu blahodárné a přinese vám to radost a lásku, můžete mít pochybnosti o tom, jak to může pomoci světu. Když si budete udržovat prociťování lásky a budete to projektovat do vaší reality, zejména tím, že budete vděčni, spokojeni a že budete ve vaší realitě hledat krásu Stvořitele, umožní to, aby se rozpustilo mnoho negativních postojů a projekcí, které jste vytvořili, váš náhled bude na jedné úrovni, v pozitivním smyslu nakažlivý, a lehkost a rozšíření vaší energie podpoří a inspiruje druhé - často, aniž byste si toho byli vědomi. Vaše energie a vaše spojení s námi na vnitřních úrovních, bude plynout do světa v úžasné volnosti a bude působit jako katalyzátor probuzení. A tímto způsobem budou vaše vibrace a způsob, jak zacházíte se světem, podporovat změnu.
 
Možná si všimnete změny a posuny uvnitř vaší bytosti i těch kolem vás, ale často jsou to situace a okolnosti které jsou vám cizí, které podporují ve světe pocity rozladění. Se dvěma již uvedenými přístupy byste se měli cítit silní, kompetentní, soucitní, milující a chápající. Často se stává, že mnohé chaotické nebo negativní situace ve světě jsou energie z minulosti, které chtějí být propuštěny; některá jejich uvolňování mohou způsobit jejich manifestaci, což způsobí, že mnozí si budou toho uvolnění vědomi a tak se povzbudí vysílání a ukotvení podpůrných léčivých vibrací a to napomůže ukončení energetického cyklu. Může se vám zdát, že je smutné, že tolik lidí trpí jednoduše proto, že má být uvolněna nějaká energie, ale dotčení lidé mohou být k této energii připoutáni anebo ji dokonce v jiném životě sami vytvořili a takto ukončují cyklus, který vytvoří svobodu a pochopení. Znovu se vracíme do prvního vhledu, kde je potřeba pochopit, že ve všem zde je božský záměr a když věci přijmete, umožní vám to, je pochopit.
 
Třetím úkolem je rozpoznat, že je vašim cílem, abyste spolu s ostatními pozvali Stvořitele k aktivnímu zapojení se do vaší reality a do událostí, odehrávajících se ve světě. Stvořitel je vždy přítomen, ale někdy musíme požádat, aby vstoupil do akce, což symbolizuje, že se otevíráme tomu, abychom jednali jako nástroje světla Stvořitele, zázračného léčení a toho, abychom pomohli vytvořit harmonii a osvícení. Zveme Stvořitele, aby se plně a vědomě ukotvil v každé osobě a situaci a žádáme, abychom mohli sloužit tím, že dovolíme Stvořiteli, aby se projevoval prostřednictvím našich činů, myšlenek, emocí a vědomí, aby se uskutečnilo léčení, posuny a větší světlo od Stvořitele.
 
Možná budete chtít říct: "Ať se Stvořitel projeví úplně, absolutně a přiměřeně v mé realitě a ať přinese harmonii, zázračné léčení a souznění s Ním v mé vnější zkušenosti.".
 
Anebo s úmyslem podpořit svět možná budete chtít říct: "Ať se Stvořitel projeví úplně, absolutně a přiměřeně skrze mně a všechny, koho se tato situace týká (pokud chcete, označte tuto situaci) aby to vyústilo ve zkušenost harmonie, zázračného léčení a souladu se Stvořitelem ve všem a v rámci vědomí Země". Ať se Stvořitel projeví tím, že přinese lásku, léčení a blaženost."
 
Pamatujte, že se nenabízíte jako projev božství, ale že dovolujete Stvořiteli, aby se přes vás projevil. Aby se tak stalo, je nutné si být vědom vaší božské intuice a následovat ji. Je mnoho způsobů, jak můžete léčit Zemi. Pomozte vytvořit na Zemi Epochu Lásky anebo dokonce změňte svět, ve kterém žijete. Ale pokud bychom se měli dělit o zkušenosti, nebylo by to tak účinné, jako když budete držet záměr a požádáte Stvořitele aby se projevil a aby se tak projevilo uzdravení, láska, osvícení, blaženost a harmonie. Pamatujte, že pokaždé když se soustředíte na světlo a budete pro Stvořitele prostředníkem pro cokoliv co si zvolíte, podporujete tím nárůst vědomí a zvýšení vibrací v rámci frekvencí planety a všech, kdo na ní žijí.
 
Ať se Stvořitel projeví - teď
 
Mistr Saint Germain
 
 
Poznámka ke kopírování:
 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Saint Germain - Nástroje pro Vzestup

Poselství Mistra Saint Germaina prostřednictvím Barbary Bessen, březen 2013

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Saint Germain. Dnes začneme krásným zvoláním: Ať žije svoboda! Je to jedna z mých oblíbených vět. Chtěl bys pocítit trochu mé energie? Zavři oči a zcela se na mě nalaď, pak budeš v mém poli. Ostatně všichni jsme sjednoceni v jednom velkém poli. Jen tady na Zemi je tato nádherná energie pro vás stále jen částečně dostupná. Tento úžasný stvořitelský elixír si ještě v plné síle neumíte podržet, neboť, jak Kryon rád říká, vězíte stále ještě jednou nohou v hluboké matérii.
Interdimenzionální noha se proměňuje, pokulhává a našlapuje chvíli tady, chvíli tam a pokouší se té druhé zprostředkovat interdimenzionální úhel pohledu na život. Přesto často ještě nejste schopni udržet směr, odbočujete a necháváte se opět pohlcovat dualitou. Dobro a zlo, to přeci znáš, že? Být či nebýt, to znáš také. Říkám ti však, že nejsi jenom černý nebo bílý, jsi vším možným a v neposlední řadě jsi i mnou. Jen si toho stále ještě nejsi vědom. Tady a teď v této energii, kterou pro tebe udržuji a ve které tě kolébám, dostáváš velkou sílu, která je velmi prospěšná a léčivá. A tak jsme v tuto chvíli jedno, dokážeš to vnímat?

Možná teď právě trochu postonáváš? Proč? Co se ti tady na Zemi nelíbí? Nebo nejsi spokojen se všemi těmi možnostmi, které máš v sobě? Vysypáváš právě svůj vnitřní sáček s odpadky? Ano, jen se usmívej, ale mám pravdu, že? Právě se totiž čistíš. To vidím rád.Přečetl sis mnoho návodů na čištění, avšak žádným z nich jsi nedosáhl toho, co by sis přál. Myslel sis, že je dobré vyzkoušet kvantové léčení, trochu si zabubnovat a zazpívat, a že pak budeš hned vyčištěn, tak sis to představoval. Zapomínáš, že to vše stále ještě nějak souvisí s dualitou. Jednou nohou, jednou částí sebe sama se ocitáš na kvantové úrovni a procházíš léčivým procesem. Potom však opět zadupe tvá trojdimenzionální noha a tebe skolí nejbližší emocionální infekce. Mám pravdu? Hodně věcí zkoušíš nebo jsi už vyzkoušel. Možná se opět vracíš ke staré dobré homeopatii, která ti tak dobře sloužila do té doby, než ses na internetu dočetl o nových způsobech léčení.

Co řekneš tomu, když ti teď sdělím, že tohle vše už nepotřebuješ. Co kdybys zkusil jen v klidu nahlédnout do hlubin svého nitra? Co kdybys prozkoumal, jak kdy na co reaguješ a pak se zeptal: "Proč je to tak? Proč to není jinak?"Kdyby ses sám hlouběji pozoroval a prozkoumával, přišel bys na hodně zajímavé věci, které tě stále ještě ovlivňují. Jsou ještě pořád tady, přestože jsi už asi na sobě tolik zapracoval a hodně jsi toho propustil. Tyto vzorce jsou totiž velmi houževnaté, že? Objevují se dost často při kontaktu s jinými lidmi, když se naladíš na pole druhého člověka a sdílíš s ním jeho starosti. Sdílíš je s ním nejen mentálně, ale i emocionálně. To si můžeš snadno ověřit pozorováním, jak začne reagovat tvůj solar plexus, když do tvé bezprostřední blízkosti vstoupí někdo, komu se nevede dobře. Pocítíš v této oblasti cukání, škubání nebo dokonce tlak a tíži na srdci nebo v žaludku. Jste ve vzájemné interakci. Podle hesla: Pokud ty jsi v mém emocionálním těle, jsem já v tvém emocionálním těle. Zajímavé, co myslíš?

Uvědomil sis už někdy opravdu s plným vědomím, že ty a my všichni jsme ve vzájemném spojení? Proto nyní můžeš vnímat mé vibrace, které ti jistě dělají dobře a umožňují ti vibrovat výše.Avšak stejně tak jsi vystaven i všem jiným vibracím. Tak tomu bylo vždy. Čím víc se čistíš, tím víc také přitahuješ další dualistická témata; je to kolektivní práce. Srovnání může nastat jedině tehdy, když jsi hluboce ukotven sám v sobě. Až přijmeš své interdimenzionální jádro nebo mu dovolíš, aby se s tebou stále víc spojovalo, pak budeš zdravý, posvátný a opět začleněn do svého dokonalého božského modrotisku. Je to proces, což není úplně dobrá zpráva, protože už tě slyším, jak se ptáš: "Copak to nikdy neskončí?" Dobrá zpráva však je: "Ale ano, skončí, avšak kdy, to určuješ jen ty sám."

Moje partnerka, skrz kterou právě channeluji, očekávala v tomto poselství nějaký seznam s nástroji. Ale já žádné nemám. To neznamená, že pro Vzestup žádné nástroje neexistují. Já však zastávám tvrzení: Jdi jednoduchou, i když často ne zrovna snadnou cestou. Opři se sám o sebe. Tvé Vyšší já ví, co je pro tebe dobré a co kdy z tvých starých vzorců a otisků může odejít. Vím to, protože tuto cestu dobře znám. Sám jsem ji prošel

A tak se prostě jen snaž bez reptání přijímat a strpět starosti a transformační symptomy, bolesti a ztráty, i ztráty týkající se blízkých lidí a přátel, neutápět se v tom, ale naopak vyhledávat v sobě Světlo a posilovat se jím. Za mých časů to nebylo tak lehké. Žiješ v éře mnoha Vzestupů, které Universum darovalo svým dětem. Neboť se to netýká jen tebe. Jen si představ, že existuje mnoho planet ve slunečních soustavách této galaxie a tohoto vesmíru, které taktéž prožívají transformaci skrz vzestup a projasňování.

Zaměř se na sebe, pohlédni na své bolesti a smutky. Proč je máš? Ponoř se hluboko do svých těl a ptej se jich. Zjišťuj, co bys měl ve svém životě změnit, aby ses srovnal. Nejspíš dojdeš k následujícímu závěru: Je třeba, abych se přijal takový, jaký jsem. Je třeba, abych přitakal svému životu, protože jsem si jej sám vybral. Přesto však mohu kdykoli změnit to, co mi nedělá dobře a co už se mnou neladí, co už není adekvátní. A že jsem tady, abych miloval. Láska je tu vždy, ať už s bolestí a smutkem, nebo bez nich, často skrytá za nimi. Když pochopíš, jak je vlastně jednoduché kráčet cestou Lásky, pak odejdou všechny nahromaděné rušivé vlivy, vzorce a otisky. Jednoduše se rozpustí. Není to nádherné?

Takový je můj seznam nástrojů pro Vzestup. Tak tedy, myslím, že už nejsou žádné otázky, nebo že by přece jen ještě nějaké byly? Pokud ano, pokud ti teď probíhají hlavou různé "Co kdyby" a "Ale", tak se prostě pohodlně usaď, uvolni se a propusť své myšlenky, já ti vyčistím hlavu a trošku ti ji přitom budu i hladit. To by bylo, abychom to společně nezvládli.

Ostatně: Svoboda, kterou mám na mysli, obsahuje skutečnou svobodnou vůli. A ta je ve vibraci Vyššího já osvobozena od duality a naplněna mnoha nádhernými potenciály …

Zdravím vás.
Jsem Saint Germain


Přijala Barbara Bessen v březnu 2013. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny.
Z německého originálu přeložila Jana S
https://www.barbara-bessen.com/saint-germain-channeling-marz-2013/ pro www.novoucestou.cz
 

SAINT GERMAINŮV DAR FIALOVÉHO PLAMENE

Fialový plamen je esencí jednoho ze "Sedmi paprsků". Stejně jako sluneční paprsek procházející hranolem  se rozloží na sedm barev duhy, tak i spirituální světlo se manifestuje jako sedm paprsků. Každý paprsek má specifickou barvu, frekvenci a kvalitu božského vědomí. Fialový papsek je znám jako sedmý paprsek.
Když jej ve jménu boha vzýváte, sestoupí jako paprsek spirituální energie a rozhoří se do spirituálního plamene ve vašem srdci jako soucit, odpuštění, spravedlnost, svoboda a přeměna. Saint Germain je znám jako pán Sedmého paprsku. Vždy, když se k němu modlíme nám přináší mnoho darů ducha – svou radost, diplomacii a kreativitu. Může nás inspirovat svými inovacemi ve vědě, literatuře, náboženství, řízení, filosofii, vzdělání, léčitelství, alchymii a jiných oborech.
Saint Germain prohlásil, že skončily věky, kdy byla znalost o fialovém plameni udržována v tajnosti, řekl, "Použití fialového stravujícího plamene má pro vás a celé lidstvo větší cenu, než všechno bohatství, všechno zlato a drahokamy této planety." (JÁ JSEM : leden 1941 s.20)
Když vzýváme fialový plamen, vytvoří polaritu mezi jádrem atomu a bílým ohňovým jádrem plamene. Jádro, jakožto hmota, představuje negativní pól; bílé ohňové jádro fialového plamene, jakožto Duch, představuje pozitivní pól. Lidé pozorují spirituální i fyzický rozdíl, když používají fialový plamen. Ale co se skutečně děje když opakujeme slova prohlášení o fialovém plameni?
Každý z nás má čtyři těla, která tvoří obaly naší duše: (1) fyzické tělo, které vidíme a kterého se můžeme dotýkat; (2) astrální tělo, neboli tělo našich přání a tužeb, které obsahuje naše emoce; (3) mentální tělo, což je naše vědomá mysl; a (4) éterické neboli tělo paměti, které obsahuje vzpomínky ze všech našich minulých životů. Fialový plamen pracuje s těmito čtyřmi nižšími těly tak, že mění stupeň jejich vibrací.
Saint Germain nám dal toto prohlášení o fialovém plameni:

,,JÁ JSEM bytost fialového plamene!
JÁ JSEM čistota, kterou Bůh žádá!"
Když recitujete toto nebo jiné prohlášení fialového plamene, proniká fialový plamen každou buňkou a atomem vašeho těla, vaší myslí, vašimi emocemi, vaším podvědomím i vašimi vzpomínkami.
Mistři nám říkají, že jsou-li naše fyzické a naše spirituální těla zahlcena negativní energií a karmou, zpomaluje to vibrace elektronů v našich čtyřech nižších tělech. My pak začínáme rezonovat více s negativitou a méně s čistou kosmickou energií, která přichází z naší Božské a následně  můžeme onemocnět. čím více je této substance v našich čtyřech nižších telech, tím nižší jsou naše vibrace a tím více jsme zatížení. Ze spirituálního hlediska je toto důvod, proč lidé umírají. Jestliže karmické substance krystalizují, je to jako kornatění cév našich spirituálních těl. Jestliže s touto negativitou rezonujeme, postupně se jí stáváme ledaže něco uděláme abychom se obrátili k lepšímu.
Fialový plamen přeměňuje všechno negativní co je uloženo kdekoli ve vašem spirituálním nebo fyzickém bytí. To zahrnuje vše od jadérek nenávisti k sobě samému až po fyzikální viry. Když fialový plamen začne pracovat, prochází ucpanými prostory mezi elektrony a atomovými jádry. Vytěsňuje tyto částečky husté substance vašeho těla a rozpouští je. Tento proces přeměňuje negativní energii na pozitivní a obnovuje její přirozenou čistotu.

 Devět kroků  jak používat fialový plamen ve svém životě

 * 1. Každý den se na nějaký čas posaďte v ústraní a přeříkávejte si prohlášení fialového plamene.*

Můžete říkat vaše prohlášení fialového plamene kdekoli a kdykoli. V autě, při vašich denních povinostech, nebo před tím než jdete spát. Jednoduchým opakováním mantry fialového plamene můžete přivodit změnu kdykoli cítíte napětí, jste unavení nebo podráždění. Ale největší užitek z fialového plamene získáte, když si denně  sednete v klidu alespoň na patnáct minut a bez přerušení budete říkat prohlášení fialového plamene.

Nejlepší je říkat prohlášení fialového plamene na místě vyhrazeném spirituální práci, jako jsou kaple, nebo dobře osvětlená, čistá a vzdušná místnost. Špatné světlo, prach, nepořádek a vydýchaný vzduch zabraňuje toku duchovní energie. Na váš oltář můžete dát svíčky, krystaly, květiny a fotografie svatých, Nanebevzetých Mistrů a vašich milých.

* 2. Začněte vaší meditaci s fialovým plamenem modlitbou.
Před tím než začnete říkat vaše prohlášení vyslovte modlitbu nebo invokaci, k Nanebevzetým Mistrům, andělům a elementálům aby vám přišli na pomoc.
Elementálové jsou přírodní duchové ohně, vzduchu, vody a země, kteří jsou odpovědní za péči o naší planetu. Elementálové reprezentující ohnivý element se nazývají salamandři; ti kteří reprezentují vzdušný element, sylfové; ti kteří reprezentují vodní element, undiny; ti kteří reprezentují zemní element, gnómové. Oni jsou opravdu velmi šťastní když vám mohou pomoci čistit jak vaší auru tak i auru planety pomocí fialového plamene.

* 3. Před začátkem použití fialového plamene si přivolejte ochranu.
Mistři učí, že když přinesete více světla je temnota k němu přitahována jako magnetem. Proto potřebujete utěsnit vaší auru bílou a modrou ochrannou energií. Jednou z nejlepších cest jak to udělat je invokovat světelný válec a ochranu Archanděla Michaela.
Řekněte své prohlášení o světelném válci každé ráno a opakujte je když je to potřeba v průběhu dne. Když je říkáte, vizualizujte oslňující bílé světlo z vaší JÁ JSEM Přítomnosti, Přítomnosti Boha nad vámi, jak formuje neproniknutelnou stěnu světla kolem vás.
Modlitba k Archanděli Michaelovi může být velmi jednoduchá, například: "Archanděli Michaeli, Pomoz mi! Pomoz mi! Pomoz mi!" Neboť Archanděl prvního paprsku, Archanděl Michael ztělesňuje víru, ochranu, dokonalost a vůli Boží. Archanděl Michael mi zachránil život alespoň tucet krát co vím a pravděpodobně tisíckrát kdy si toho nejsem vědom. Tak říkejte svá prohlášení s radostí a s gustem a vězte, že když voláte Archanděla Michaela a jeho legie andělů, budou okamžitě po vašem boku.

* 4. Začněte vaše prohlášení o fialovém plameni preambulí.
Úvod prohlášení je jako pozvánka. V něm s láskou žádáme bytosti fialového  plamene - Nanebevzeté Mistry a anděly – o pomoc a vedení.
Obecně začínáme svá prohlášení: "Ve jménu milované, mocné a vítězné Božské Přítomnosti, JÁ JSEM ve mně, a mém vlastním milovaném Svatém Kristově vědomí..." a přidáme naše oblíbené Mistry a svaté. Naše spojení s nimi je skrze naší JÁ JSEM Přítomnost   a Svaté Kristovo vědomí.
JÁ JSEM Přítomnost je naše stálá, perfektní Boží Přítomnost. Svaté Kristovo vědomí je naše vyšší já a vnitřní učitel, který iniciuje a vede naší duši na její cestě ke sjednocení s Bohem.
Zde je preambule kterou můžete použít a přidat:


Ve jménu milované, mocné a vítězné Božské Přítomnosti, JÁ JSEM ve mně, a mém vlastním milovaném Svatém Kristově vědomí, já volám milovaného Saint Germaina a anděly sedmého paprsku. Prosím o .........

 

 

Žádám, aby má prosba byla zmnohonásobena a použita pro dobro všech bytostí na této planetě, kteří to potřebují.

 

Děkuji a přijímám jak byla vykonána v tuto hodinu v plné síle podle vůle boží.

 

 

* 5. Nejprve říkejte prohlášení pomalu, potom zrychlujte, když opakujete prohlášení vícekrát.

Poprvé když říkáte prohlášení asi jej budete chtít říkat pomalu a se záměrem. Každé slovo obdařte intenzivní láskou k Bohu. Je veliká síla v pomalém přeříkávání prohlášení. Když postupně zvyšujete rychlost stoupáte k vyšší tónině při vašem přednesu, dostává vaše prohlášení zase jinou sílu.

Mark Prophet přirovnával tuto akceleraci k rozjíždějícímu se vlaku. Začíná "šš...šš" a za chvíli již dělá "š-ššš-š-ššš" a pak už "šš-šš-šš-šš!" Čím rychleji jede, tím větší je akce.

Jak zvyšujete rychlost vašich prohlášení, zjistíte, že jsou efektivnější ve zvyšování vašich vibrací. Zvyšování rychlosti nesmí být nepřirozené. Musí být pro vás přirozené; prohlášení se musí zrychlovat téměř samo.

* 6. Použijte vizualizaci aby vám pomáhala v duchovní činnosti.

Většina lidí nevidí fialový plamen v činnosti svýma fyzickýma očima. Ale když zavřete oči a koncentrujete se na energetické centrum mezi obočím můžete někdy "vidět" fialová plamen v akci vaším vnitřním zrakem.

Lidem, kteří mají vyvinuté duchovní vidění, připomíná fialový plamen oheň, v barvách mezi tmavou indigovou a jasnou ametystovou do růžově fialové. Můžete vidět tato plameny jak spalují karmickou hlušinu. Někdy pomáhá představit si tuto hlušinu jako špalky dřeva nebo dehtu ve vašem elekronovém pásu, jak se rozpadají v plameni. Rozpadají se a poskakují a potom zmizí v chomáčku bílého kouře.

Jakmile se naučíte některá prohlášení fialového plamene, můžete zavřít oči a zkusit následující vizualizace.

Vizualizace:

Pilíř fialového plamene

Když invokujete fialový plamen, můžete se vizualisovat obklopeni sloupem fialového ohně asi dva metry v průměru a zhruba tři metry vysokým. Rozšiřuje se od spodu vašich nohou kus nad vaší hlavu. Dívejte se na fialový plamen jak se rozhořívá, jako by jste se dívali na film. Plameny šlehají a pulzují kolem vás v různých tvarech a odstínech růžové a fialové.

Kolem tohoto pilíře fialového plamene vidíte váš světelný válec, ještě větší sloup z bílého světla, který chrání a uzavírá fialový plamen.

Udržujte v mysli tuto vizualizaci když děláte prohlášení během dne. Kdykoli si na ni vzpomenete, posilujete tento obraz.

Léčení vířící koulí fialového plamene

Tato vizualizace pomáhá s léčením vašich čtyřech nižších těl. Když říkáte vaše prohlášení fialového plamene, představte si velkou kouli fialového světla, která se formuje kolem vás. Jak zrychlujete přeříkávání prohlášení představte si, jak koule víří, jako atrakce v zábavním parku.

Vidíte jak rotuje rychleji a rychleji. Tato vizualizace zakotvuje fialový plamen a akceleruje vibrace vašich buněk, atomů a elektronů.

Pak si představte menší koule fialového plamene přiložené kolem každého orgánu ve vašem těle. Představte si jak fialový plamen odstraňuje každou temnotu která může být základem nemoci a okamžitě ji likviduje. Pak si představte fialový plamen jak vylepšuje vaše orgány.

Požádejte svou JÁ JSEM Přítomnost a Svaté Kristovo vědomí  a anděly fialového plamene aby udržovali tyto koule fialového plamene kolem vás během dne. Dodávejte energii vašemu požadavku periodickým opakováním vizualizace rotující koule. Experimentujte s touto vizualizací a uvidíte jaké ve vás zanechá pocity.

* 7. Používejte fialový plamen každý den.

Nejlepší doba k prohlášením je brzy ráno. Uvidíte, že když učiníte prohlášení jako první věc po ránu, váš den bude probíhat mnohem hladčeji. Můžete učinit speciální požadavek pro transmutaci jakýchkoli mentálních, citových nebo fyzických problémů na kterých ve vašem životě pracujete. Můžete pracovat na vztazích s vašimi přáteli i vašimi drahými.

* 8. Použijte fialový plamen, aby zhojil záznamy vašich minulých životů.

Jakmile budete používat fialový plamen nějakou dobu, mohou se vám začít vybavovat vzpomínky na minulé životy. Vzpomínky z minulých životů není něco, co by se mohlo brát na lehkou váhu. Jakmile jste si toho vědomi, karma (pozitivní i negativní) z tohoto života vyplouvá napovrch.

Negativní karma je něco jako Pandořina skříňka. Jakmile ji otevřete, chce se vám vyhrnout si rukávy, trávit svůj čas službou životu a volat každý den anděly fialového plamene aby transformovaly karmickou hlušinu. Koncentrací na prohlášení fialového plamene může trvat jen šest měsíců než vyrovnáte karmu jednoho minulého života. Toto je opravdu veliký dar který nám byl dán Saint Germainem.

Jakmile používáte fialový plamen, obrazy z minulých životů vám mohou přicházet na mysl. Můžete vidět sami sebe, jací jste byli před dávnými věky. Nebo můžete mít jenom pocit, že jste byli v určité době nebo na určitém místě. Jsou-li tyto záznamy bolestivé a oni většinou jsou neboť naše duše pláče po rozřešení můžete cítit smutek nebo žal. Ale taktéž se budete cítit osvobozeni protože víte že použitím prohlášení fialového plamene, přeměňujete záznamy vaší karmy.

Jakmile jste si vědomi těchto vzpomínek, nesnažte se je potlačit. Místo toho, zaměřte svou pozornost na světlo ve vašem srdci. Představujte si jak jsou vzpomínky nasycovány fialovým plamenem dokud jejich forma nezmizí. Pak nechte vzpomínky být a nahraďte je vaším vnitřním zrakem zářícím bílým sluncem.

Můžete též použít vizualizaci gumy. Kdykoliv vidíte tyto scény, vizualizujte velikánskou gumu, na způsob křídy na tabuly, ale fialovou, která obraz vygumuje. Jakmile to uděláte dostatečný počet krát, přestanou být vzpomínky bolestivé a postupně zmizí ze zorného úhlu vaší mysli.

Když používáte fialový plamen pro práci s karmickými záznamy, transformujete dva elementy. První jsou vzpomínky emoconální a paměť duše na události, které vám způsobily bolest. Druhý je karmická energie, která vás poutá k těm, koho jste zranili nebo kdo zranil vás.

Nazýváme to "příčina, následek, záznam a paměť " karmy, což zahrnuje všechny energie které jste zpoutali negativními myšlenkami nebo pocity z minulosti.

Záznamy minulých životů jsou jako soubory ve vašem počítači. Musíte vymazat negativní záznamy a vzpomínky aby jste udělali místo pro pozitivní. Když toto uděláte pomocí fialového plamene, osvobozujete svojí duši, aby se mohla přesunout na vyšší úroveň existence.

Psychoterapie vám dává klíče k pochopení sebe sama, aby jste mohli dělat lepší volby ve svém životě. Můžete získat rozřešení od někoho, koho znáte protože vidíte negativní záznam z minulosti a tak se rozhodnete učinit pozitivní čin v tomto životě. Když použijete prohlášení fialového plamene a službu těm, komu jste ublížili, kombinace obou akcí může zrušit příčinu, efekt, záznam a vzpomínku na tyto bolestivé incidenty.

A je to jenom tím, že se dostanete k těmto záznamům, že můžete pročistit cestu pro vaší duši aby mohla dostat novou příležitost. Můžete zrychlit rozvoj vaší duše v tomto životě a tak zkrátit cestu k vašemu cíli splynutí s Bohem.

Vždy, když vyrovnáte karmu z určitého života, vaše vyšší já vám může vyjevit další život, který potřebuje dát do pořádku a pak další a další. Je důležité aby jste tyto negativní záznamy z vašich minulých životů necítili jako zátěž. Všichni jsme v minulosti dělali chyby, jinak bychom tady dnes nebyli. Odpusťte si a pokračujte. Buďte vděční, že jste tady a že máte příležitost vymazat tyto záznamy fialovým plamenem.

Jakmile jednou začnete, pokračujte. Každá dlouhá cesta začíná prvním krokem. Vždy když změníte záznam z minulého života fialovým plamenem, získáte nový pocit osvobození vaší duše. A takto zjistíte že berete svůj život a cíl své duše do vlastních rukou.

* 9. Zvětšete rozsah vašich invokací a zahrňte do nich čištění karmického nepořádku vašeho domu, vašeho okolí a celé planety.

Jakmile si vyzkoušíte směrování fialového plamene, aby pomáhal ostatním, můžete začít s představou své aury jako fontány fialového plamene, kde se všichni které potkáte mohou napít. Připomeňte si aby jste fialový plamen vždy zpřístupnili těm, kdo jsou v nouzy.

Ne jenom že fialový plamen rozpouští vaší vlastní karmu, ale též rozpouští skupinovou a planetární karmu, která pochází z válek a nahromaděné nespravedlnosti.

Lidé mají různé zkušenosti z použití fialového plamene. Někteří pilně opakují prohlášení po měsíce než obdrží nějaké potvrzení že to funguje. Jiní mají velkolepé výsledky hned jak poprvé otevřou ústa.

Můžete si vypracovat vlastní použití fialového plamene ve spolupráci s vaším vyšším já. Můžete přidat fialový plamen do vašich denních modliteb nebo meditací ať jsou jakékoli.

 

ZDROJ: https://www.nakridlechandelu.cz

*

,,JÁ JSEM ,, Světlo Srdce,
Zářící ve tmě bytí
A přeměňující vše na zlatý poklad
Kristovy Mysli.

*
,,JÁ JSEM ,, vyzařující svou lásku
Ven do světa k rozpuštění všech omylů
A k prolomení všech bariér.

*
,,JÁ JSEM ,, ta síla nekonečné lásky
Zvětšující se, až je vítěznou...
Svět bez konce....
*
Vysvětlení k modlitbě ze Srdce St. Germaina, podané Ms. Elizabeth C. Prophet, autor. poslem St. Germaina:

„JÁ JSEM“ Světlo Srdce.
Světlo mého duchovního srdce je tou božskou esencí.

Zářící ve tmě bytí.
Toto světlo září v temnotě bytí. Je tím jediným věčným,
nepohasínajícím plamenem ve fyzické oktávě.

A přeměňující vše na zlatý poklad Kristovy mysli.
Toto Světlo duchovního srdce přeměňuje vše v zlatý poklad Kristovy mysli,
má mysl obsahuje bohatství Kristovy mysli.

„JÁ JSEM“ vyzařující svou lásku ven do světa
k rozpuštění všech omylů a k prolomení všech bariér.

Teď koncentruji svou lásku v duchovním  srdci a vyzařuji tuto lásku ven do
světa. Posílám tuto lásku v růžovém paprsku, aby byly
vymazány všechny chyby a aby byly zničeny všechny bariéry
mezi lidmi.

„JÁ JSEM“ ta síla nekonečné lásky, zvětšující se, až je
vítěznou...

Svět bez konce...
Bůh ve mně je Silou nekonečné lásky, jež sama sebe rozšiřuje
až do chvíle, kdy se stane vítěznou... Svět bez konce....


Tato modlitba je skutečným pokladem ze srdce Mistra St. Germaina. Je pokladem, neboť v ní cítíme Přítomnost „Já Jsem“, jež v nás přebývá - cítíme v ní svůj živoucí Trojplamen. Sledujte své pocity, když říkáte tuto modlitbu. Vnímejte, jak ve vás a skrze vás vás jedná Nejvyšší Inteligence a vede vás k rozšíření vašeho Trojplamene,  k  vzestupu vašeho vědomí do vyšších dimenzí Světla.