Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 21. do 27.dubna. Protože jsme s Michaelem na cestách, máme zde s sebou náš cestovní balíček karet – Andělské tarotové karty. A chtěla bych se s vámi modlit za to, abychom dostali skrze tyto karty zprávu pro každého na tento týden. Mnoho se toho teď děje, ať už energeticky nebo jinak, a všechno se to odehrává správným směrem, avšak někdy to na nás může působit velmi hrubě, protože nás to tlačí do změn, které potřebujeme udělat. A jak určitě víte, často těmto změným odporujeme, i když nám pomáhají k lepšímu. Modlím se nyní: “Drahý Bože, dej nám prosím své božské poselství skrze své anděly, skrze tyto karty, abychom věděli to, co vědět potřebujeme pro následující týden. Řekni nám, jak můžeme my sami nejlépe vyjádřit a projevit svou božskou lásku ve všem, co děláme.” Dobře. Nyní pouze vytáhnu tři karty, vždy hned tu první, která upoutá mou pozornost, a tyto tři karty představují začátek, střed a konec týdne. 

 

Pro začátek týdne (smích) Já věděla, že tato karta přijde, řekli mi to už dříve, ještě než jsem tyto karty vytáhla. Je to Rytíř Vody. Je to karta zamilování a může to být tedy poselství lásky pro naše nezadané přátele. Rovněž pokud se cítíte osamělí, může to být známka nějakého nového přátelství, ale i starého přátelství, které se uzdraví nebo obnoví. Říkají mi, že veškerá tato karta lásky je univerzální, ale jakou konkrétní situaci tato karta představuje pro vás, to poznáte jen vy sami, proto naslouchejte svým andělům, jaké poselství má tato karta konkrétně pro vás. Říkají také, že toto poselství se týká vašeho uzdraveného vztahu k sobě samým, i k rodině, k přátelům, také to může znamenat, že do vašeho života vstoupí nějaká nová osoba. Zkrátka se to týká všech podob lásky. 

Andělé říkají, že vás také vybízí k tomu, abyste si přiznali a objali svou bolest, kterou máte v srdci. Místo abyste před pocity utíkali prostřednictvím závislostí nebo jejich popřením, andělé vám říkají, abyste si dovolili tyto pocity cítit. Když si totiž dovolíte cítit onu bolest ve svém srdci, teprve tehdy se vaše srdce skutečně otevírá. Je to opravdu tak, neboť když si uvědomíte tyto pocity, vaše ego i váš strach se rozdrolí, a tím spadnou také ty tvrdé zdi, které jste si kolem sebe vystavěliOtevřené srdce vám také pomáhá rozpoznat, když nějaký vztah není v pořádku, nebo k vám přijde nějaká nevhodná osoba, v takovém případě vám andělé ukazují červené vlajky, které říkají: “Varování! Odejdi pryč!” a vy to poslechnete, protože se nebudete bát to rozpoznat. Každý člověk je svatým dítětem Božím, ale nemusíte s každým nutně být. Pobývejte pouze s lidmi, kteří vás oceňují a respektují. Věnujte svůj čas vztahům, které jsou skutečně smysluplné.

Týden nám tedy začíná tématem lásky.

 

 Podíváme se na střed týdne.. Zajímavé. Pětka Vzduchu. Tato karta nám říká, že jsme v minulosti učinili nevhodnou volbu a že se z ní učíme. Andělé nám znovu připomínají, že pokud se nacházíme v nějakém bolestivém vztahu, máme si to uvědomit a poučit se z toho. Máme se něco naučit z toho, co se stalo. Zjistíme, že máme věci více ve svých rukou. Uvědomíme si, že to možná nebyla chyba druhého člověka, že jste si vybrali tento vztah. Vím, že rodina je zase něco jiného. Ale pokud jste zažili něco zlého s někým ze svých přátel nebo s romantickým partnerem, ohlédněte se zpátky a podívejte se, zda jste už předtím nedostávali varovná znamení, která jste ignorovali a šli do toho vztahu i přes ně. Možná jste si říkali: “Moje láska bude jiná”, nebo “Tento člověk se změní, protože se vezmeme, protože budu skvělý přítel” a podobně. Pak se možná váš vztah zhroutil a vy obviňujete druhého člověka, i když jste vy sami byli varováni předem. Andělé vám říkají, že toto je cesta, jak se uzdravit. To nás vrací k první kartě. Říkají, že můžete vyléčit své vztahy tím, že převezmete svou vlastní zodpovědnost za roli, kterou jste v tom všem sehráli vy sami, i za to, že jste se rozhodli ignorovat ony červené vlajky, které vám andělé dávali. Je pro nás tedy požehnáním tyto dvě karty spojit, neboť budeme moci zbourat své zábrany a nebudeme se bát otevřít své srdce.

 

 A když se dostáváme ke konci týdneWow. Tady máme Krále Ohně. Ten může znamenat novou osobu, která do vašeho života přichází. Může to být nové partnerství. Ale jinak je to především o komunikaci, soustředění… Je to o vás jako o vůdčí osobě. Andělé říkají, že nyní přebíráte vedení ve svých vztazích. Vy se nyní rozhodnete, že už nebudete ignorovat andělská varovná znamení. Přísahejme si na malíček! Ano? Já sama jsem tohle udělala už mnohokrát, také jsem ignorovala znamení od mých andělů, takže v tom nejste sami. My všichni to děláme. Ale je třeba si to odpustit, poučit se z toho (!) a převzít za svá rozhodnutí zodpovědnost – a pak k nám vstoupí láska. Namísto abyste říkali: “Tady ten člověk byl vůl” nebo “Tenhle člověk mě zranil”, pouze přijměte tyto zážitky jako své učitele. Vůbec tím neříkám, že to, co ti druzí lidé udělali, bylo v pořádku, to vůbec ne! Znamená to jen: “Rozhodl/a jsem se poučit z role, kterou jsem já sám/sama sehrál/a v tom všem, i v tom, proč jsem si přitáhl/a tento druh vztahu. Co se z toho všeho mohu já naučit?” 

 Pojďme si zavolat Boha, Ježíše, Ducha svatého, Matku Marii, archanděla Michaela a všechny naše strážné anděly, aby nám pomohli odpustit si za to, jaké volby jsme v minulosti učinili. Zhluboka se nadechněme….(nádech) a spolu s výdechem… (výdech) to necháváme všechno odejít. Nádhera.

 Jaký to tu máme týden otevírání srdcí! Je to velice příhodné na týden po Velikonocích. Je to doslova shození kamene ze srdce, s pomocí Boha a andělů. 

Posílám vám mnoho lásky i mnoho soucitu a respektu k vám za to, čím vším si procházíte a co vykonáváte. Je to součást vašeho duchovního růstu a já jsem na vás velmi hrdá! Mnoho andělských požehnání a – prosím, řekněte to se mnou – Aloooooooha!

* * *

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Z4OvU-wTQM0

překlad: Magda Techetová

 

Poselství Archandělů Země

 

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA  MICHAELA

 

Seďte klidně, zhluboka dýchejte, otevřete svou korunní čakru a buďte nádobou pro mé informace a hlubokou lásku i respekt, jež k vám cítím. Tak často utíkáte před možností setkat se se mnou tváří v tvář, protože se bojíte, co bych vám řekl. Nebojte se, vždyť přicházím ve jménu Toho, který vládne všem planetám a veškerenstvu! Stojím v čele „brigády světla" a oznamuji vám, že stav Země si v tuto chvíli žádá každého z nás. Co myslíte, že v době velkých hádek a nebezpečí udržuje vše pohromadě jako lepidlo? Je to naše sdílené světlo, jež dokáže prostoupit i velmi nebezpečné situace. Opravdu se není čeho bát, vždyť vládnete zázračnou schopností cestovat s tímto světlem a uniknout tak jakémukoli nebezpečí. Uvolněte se tedy a tiše si uvědomte velké světlo, jež je teď všude kolem i uvnitř vás. Meditujte a zaměřte se na poznání tohoto světla. Má větší sílu, než cokoli, co kdy lidstvo stvořilo. Je tajemstvím vesmíru, příčinou i silou velkého rozhodnutí. Toto světlo, drazí a milovaní, je mocnou a nepřemožitelnou silou, která nemůže být zničena ani zmenšena. Je neohraničená a rozpíná se od místa, kde právě stojíte, až po daleká zákoutí vesmíru. Je věčná a během jediného okamžiku dokáže pokrýt celou planetu.

Uplatňujte toto světlo všude tam, kde váš lidský zrak spatří smutek. Prokažte svou ochotu sloužit míru tím, že zahrnete zemi svým Božským a svatým světlem. Nepleťte se: Patříte k poslům boží pravdy a milovaní, vysvědomí, a když odhalíte své skryté léčivé schopnosti, dokážete vyvolat velké změny. Konejte zázraky, vysíláním světla ze svého srdce, mysli a hlavy, hýčkáním a ochraňováním všech dimenzí tímto darem světla.

Jako hojivý balzám utiší a vyléčí každou nemocnou myšlenku. Toto světlo může mít různé barvy, záleží na vaší volbě a intuici. Například užitím bleděmodrého světla při hádce uhasíte plameny zloby stejně, jako když se voda přelije přes žhavé uhlí. Tmavomodré světlo zase uklidňuje nervy a pozvedává mysl. Zjistíte, že tmavomodré světlo podněcuje k ospalým, filozofickým diskusím. Existuje spousta dalších barev, které byste měli vyzkoušet a ověřit si jejich účinky. Růžová barva, jak asi sami uhádnete, plodí přátelství a romantickou lásku, a většinou lidi sbližuje a rozněžňuje. Žlutá barva stimuluje k lepšímu výkonu a těm, kteří se nechají snadno rozptýlit, pomáhá lépe se soustředit na poselství a vedení jejich vyššího já. Jak říkám, neváhejte a vyzkoušejte všechna tato zářící světla, jež nikdy neselžou a nemohou se mýlit. Je- li potřeba uzdravovat ve více dimenzích, užijte jednoduše bílé světlo, jež zahrnuje všechny barvy, zvláště pak mou oblíbenou fialovou, která se nachází nejvýše z celého spektra. Fialové světlo vždy pomáhá lidem zazářit v jejich nejvyšší nádheře, což jim pomáhá plně odkrýt jejich vnitřní moudrost. Stimuluje nervy a nadledvinky a vytváří pozitivní energii napomáhající ke smysluplnému využití vyšších smyslů.

Ted už chápete, proč říkám, že jsem vedoucí „světelné brigády"? Vy, kteří patříte mezi nesčetné členy této skryté společnosti, máte před sebou mnoho práce. Nejdříve musíte probudit své spící bratry a sestry tím, že kdykoli si jen vzpomenete, budete zářit svým světlem. Jejich vnitřní světlo, tak jako to vaše ještě před nedávnem, zatím spí- podobně jako jejich vědomí. Uvízli v bolestivé iluzi vlastního neštěstí, kola se točí, ale přesto zůstávají na místě. Jak moc teď potřebují vaši zářící lásku, aby se mohli vyškrábat z jam, v nichž bezmocně leží! Drazí, pomozte jim svým zářným příkladem života v pravdě dosáhnout jejich nejvyššího potenciálu.

Potřebuji, abyste všemi způsoby dohlíželi na mír a zastávali se ho ve všem, co děláte. Ani ve své rodině se nespokojujte s ničím menším, než je váš oslnivý vnitřní klid. Myslíme tím tiché vzrušení, nikoli onu obvyklou dedefinici mírumilovnosti, připomínající spíše „apatii." Mír, pokud ho správně chápete a prožíváte, je stimulující a poměrně vzrušující. Znamená to pocit důvěry, že o všechno je absolutně postaráno božským Stvořitelem. Mírumilovnost je výsledkem odvahy vždy projevovat lásku, bez obav z možných následků. Jde o to převzít zodpovědnost za každodenní události a překročit práh vlastních vášní. Pokud vás tedy vaše zájmy nutí jít do knihovny, někomu zavolat, „náhodou" někoho potkat nebo jít na procházku, důvěřujte pokynům vašeho svatého já a vaší svaté vůle.

Často za vámi přicházím ve vašich snech a pomáhám vám rozpoznat úkoly, které jste si vyžádali a odsouhlasili. Proto tak často zažíváte pocit, který označujete jako „déjá vu". Vaše nejnaléhavější a nejzávažnější činy jste totiž viděli ještě před tím, než k nim došlo. Budete-li mít pocit, že jste danou situaci už zažili- například sen, který si náhle vybavíte ve dne, pak se jím nechte unášet a spojte se se mnou. Prostřednictvím blikajícího světla nebo jiného výrazného signálu vás ujistím, že stojím při vás. Může se vám při tom zdát, jako byste měli kolem hlavy omotaný turban nebo ucítíte tlak na ramenou.V žádném případě se však nemáte čeho bát, neboť jde o dávno smluvený signál, který vám umožňuje odhalit závažnost situace. Upozorňuje vás na možnost zbavit se strachu a rozsévat radost. Ujišťuji vás, že na tento mírový proces jste dokonale připraveni a já stále a navždy stojím po vašem boku a zahrnuji vás nezměrným množstvím lásky a péče. Neboť já jsem Michael, přímý vyslanec Boží, jenž vám má všemi způsoby odhalit vaše světlo.

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA RAFAELA

 

Často se na mě obracíte s prosbami o léčení těla a děláte dobře, neboť je mým úkolem zastávat tuto funkci ve fyzickém vesmíru. Rád bych pro vás však činil ještě mnohem více a právě o tom bych chtěl dnes s vámi mluvit. Není možné nastolit ve vesmíru zmatek, ale přitom je vnímání zmatku běžnou záležitostí.

Pokud kolem sebe vnímáte chaos v jakékoli podobě, ať už je to nepořádek u vás doma nebo finanční nesrovnalosti, rušíte princip řádu, podle něhož vesmír funguje. Tento princip vyžaduje vaši spolupráci, abyste si mohli vychutnat jeho životodárnou sílu. Není ve vaší moci stvořit chaos, můžete ale vyvolat dojem chaosu tím, že vnímáte určitou situaci jako nekontrolovatelnou. Vaše přesvědčení vás uvádí ve zmatek, a tím se ocitáte mimo běžná pravidla řádu a kontroly. Jakmile jste mimo rámec těchto pravidel, vnímáte další chaos, čímž narůstá vaše zoufalství, neboli, jak sami říkáte, „stres". Odtud pramení veškeré nemoci, Bratři a Sestry. Odtud pramení vše utrpení a bolest.

Nic v tomto vesmíru nemůže být zpřeházeno, můžete si to však myslet. A neuvěřitelná schopnost vašeho myšlení může uvést váš život ve zmatek, neboť si to sami přejete. Jak byste mohli zvrátit Boží zákon dokonalého pořádku, ptáte se? Odpověď je docela jednoduchá: Nemůžete. Můžete ale učinit tento zákon zbytečným jednoduše tím, že jej nebudete vnímat. Vidíte chaos a prožíváte jej jako „stres". Namísto Božího řádu vidíte něco jiného. Tam kde je dokonalý klid, vidíte rozkol. Tam kde je zdraví, vidíte nemoc. Proto tedy vidíte jiný vesmír než ten, který pro vás váš Bůh stvořil. A to co vidíte, to také skutečně dostáváte.

Nezáleží na tom, že vaše nepochopení je pouhou iluzí. Ve vašem světě se to vše zdá být naprosto skutečné. Proto pak voláte mě a mé andělské bratry, abychom se o vás postarali, což také chceme a jsme zvyklí dělat. Uvědomujete si ale, že taková cesta k dokonalému zdraví je zbytečně dlouhá? Pokud si alespoň zčásti uvědomíte Boží řád, nastane konec nadvlády chaosu.

Spatřujete-li tedy kolem sebe chaos, zavolejte nás anděly, abychom vám dopomohli k novému vnímání- vnímání dokonalého klidu. S vaším souhlasem vám pomůžeme získat nový pohled na svět, v němž žijete. Za vším, dokonce i za zdánlivým chaosem, spatříte dokonalý plán. Objevíte matematickou přesnost, s níž je vše dirigováno- rovnováha, načasování, úplně všechno.

Tak spatříte úžasnou krásu uvnitř i zvenčí. Užasnete nad nádherou, jež se vám otevře - nejen pro tuto chvíli, ale napořád. Vydechnete v posvátné úctě a pocítíte obrovskou radost.

Cesta k dokonalému zdraví tedy začíná jediným nádechem. Přichází zcela nečekaně, ve chvíli smutku nad nějakou špatně pochopenou událostí. Právě to je vhodná příležitost přehodnotit své vnímání! Opakujte si pořád dokola: „tak to nemůže být!" Zavrhněte existenci chaosu a přijměte pravdu o Božím plánu lásky. Uvědomte si, že nepořádek nemá v božím vesmíru místo a že vaše vnímání nepořádku bude vymazáno do té míry, do jaké to sami dovolíte. Tento změněný přístup vám přinese úplné a dokonalé vyléčení. Vyléčením přitom nazýváte to, co bych já, mohu-li být tak smělý, nazval „korekcí postoje."

Nemyslete si, že snad nerespektuji váš smutek, nebo se vysmívám lidskému utrpení. Právě naopak, Nejmilejší! Jsem zvěstovatelem nového věku vnímání, v němž stín ustupuje před nejjasnějším slunečním svitem, jaký si jen dovedete představit, v němž jsou trápení a smutek vyléčeny v okamžiku, kdy se rozpomenete na svatý Boží plán, v němž v téže chvíli srůstají zlomené kosti a zmatené životy jsou vraceny na místo, kam patří: na nádherný Boží plášť vedle všech Jeho dalších drahocenných stvoření. Jeho činy jsou ve všech směrech dokonalé a vy už nemusíte stát mimo tuto krásu, neboť vaše svaté vnímání je opět netknuté.Už jste vyléčeni a já jako váš strážný anděl dohlížím, aby zdravé zůstalo i vaše vnímání. Kdykoli sejdete z cesty a přestanete si být jisti svou svatostí, požádejte mě, abych vám pomohl vrátit se zpátky, jako bych byl váš nebeský taneční instruktor. Ten pohyb je jednoduchý; jde jen o ochotu změnit své vnímání. Té se vám ovšem často nedostává. Vládnete mnoha zázračnými schopnostmi, které jsou omezeny pouze vaší vlastní zapomnětlivostí. Kéž byste právě tady a teď ochotně svolili, aby se skrze vaše vnímání světla a řádu začaly dít zázraky ve všem, na co jen pohlédnete.

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA  GABRIELA

 

Víte, že jsem andělem připravujícím komunikaci na nejhlubší úrovni. Mým hlavním úkolem je umožnit vám promlouvat pravdivě a cítit se přitom příjemně. Bývám svědkem toho, jak si mnozí z vás rozšiřují svůj horizont a více si uvědomují Ducha. Přijímáte tyto změny rychle a já velmi oceňuji vaši odvahu. Podstatnou součástí mé práce je být vaším duchovním pastýřem, zbavit vás lží, podvodů a polopravd, především těch, které používáte vůči sobě samým. Jste vy­děšení, osamělí a odmítáte hledat svobodu a klid pomocí upřímnosti. Tehdy přicházím ke slovu já. Jsem mocným spojencem, který vám pomáhá promlouvat sami za sebe. Znovu však připomínám, že v první řadě je nutné promluvit k sobě a teprve pak za sebe. S upřímností musíte začít sami u sebe; dovolit si krátké období chaosu a nepořádku, kdy se vyrovnáváte s všemožnými zmatky, které nevyhnutelně pramenní z důkladné inventury vašeho života. Často ji odsouváte do daleké budoucnosti ze strachu, že byste po této pečlivé prohlídce museli hodit přes palubu vše, na čem vám dosud tak hluboce záleželo. Tak bezohlední asi nebudete, mí Svatí, jistě i vám však zamotají hlavu rozličné protichůdné touhy. Z tohoto stavu není jiného úniku, než začít mluvit pravdu, a teď se budu opakovat. V první řadě přiznat pravdu sobě samým.

Nezaujatý a upřímný pohled na vaši současnou situaci vám dá sílu vše vyřešit. Budete-li však nadále otálet, ustoupí vaše vlastní já do pozadí a zbude mu jen „zadní sedadlo" a bolest ze sebemrskačství. Nezasloužíte si hrát žádnou druhou ligu! Ještě dnes pořádně zvyšte své nároky a nebojte se, že vám zmatek, který nastane, přinese trápení. Upřímnost k sobě samému neznamená zbavit se všeho, čeho si vážíte. Vůbec ne! Jde o proces vyrovnávání nerovnováhy, jež vás vychýlila od vašeho středu. Nacpali jste si do skříní příliš mnoho tajností a nejste ochotní je ukázat ani sobě samým. Co myslíte, že vám takové tajnůstkaření přinese? Zamyslete se nad tím, jak zatajování škodí vztahům a naleznete odpověď. Kdykoli si přikazujeme: „Ne, tam se nesmím dívat!", vytváříme ve svém vědomí překážky a rozdělujeme sami sebe. Naše vědomí se štěpí a loajalita bortí. Jednota s vlastním já vyžaduje znovu spojit toto rozštěpené vědomí, což sice může znít nadřazeně a složitě, ale je to velmi jednoduché. Jsem tu já, jenž vás v roli průvodce provede překážkami sebeuvědomování.

Bojíte se podívat dovnitř, protože jste strachem bez sebe z toho, co byste tam mohli nalézt. Bojíte se, že objevíte temnotu, že na základě své bilance budete muset přistoupit ke změnám, a že se za to, co v sobě objevíte, začnete nenávidět. Všechny tyto strachy vás nutí utíkat a skrývat se sami přes sebou. Vy, kteří jste navždy spojeni se svým Svatým Já, se ovšem ve skutečnosti ukrýt nemůžete. Víte přeci, že část vašeho já je velmi posvátná. Stejně tak víte, že jiná část vašeho já je schopna temných a zrádných kousků. Tato rozpolcenost vás nutí vyhýbat se pohledu do sebe a namísto toho se ukrývat v roušce horečnaté činnosti a programu nabitého nekonečnými povinnostmi.

Provedu vás temnotou a ukáži světlo, které máte uvnitř, svatí andělé! S láskou vás budu pevně držet, abyste při pohledu na svá svatá Já nepodlehli strachu. Vyzvednu vás do výšek, o nichž jste zatím jen snili, stačí jen na chvilku mi uvěřit. Pravda vytěsní veškeré vaše obavy, zatímco vás opatrně povedu k laskavému a upřímnému nahlížení do nitra.

Znamená to pouze nutnost sestavit seznam toho, co ve vašem životě již nemá své místo. Na tomto seznamu mohou být vlastnosti, jichž byste se rádi zbavili, ale také lidé, místa a stavy, které již neslouží vašemu svatému poslaní. Možná z toho vyplynou přesuny, změny, či nové plány- nedejte se tím však zastrašit, mí svatí! Povedu vás na vaší cestě. Společně budeme sbírat světlo štěstí a vázat je do čerstvé jarní kytice, o kterou se pak rozdělíme s celým světem.

Ve vašem světě často hovoříte o „vymetání špíny" a to je přesně ono. Energie, jenž se váže na vše staré, vás přilepí k minulosti jako lepidlo. Musíte se tedy snažit vymést špínu ze své vlastní podstaty a neztratit přitom víru, že světlo zalije každičké místo, jež si přejete vyléčit. Léčení totiž neznamená jen „odhazování". Nemusíte hned zahazovat všechny své vztahy, stačí se zbavit vzorců, které ve svých vztazích opakujete! Není ani třeba obětovat svůj dům nebo majetek, pouze způsob, jímž vás omezuje a ovládá] Vaše proměna je voláním po větší svobodě, její podstatou je ochota říkat pravdu o všem, co vás zatěžuje a čím se cítíte ovládáni.

Jakmile k sobě začnete promlouvá nejprve bezděčně a později při plném vědomí, další kroky budou následovat samy od sebe. To nejtěžší už je za vámi, otevírají se vám nové dveře. Jakmile se osvěžíte čerstvou vlnou upřímnosti k sobě samým, celistvost prostoupí všechny aspekty vašeho života. Jasněji zazáříte ve všech svých partnerských vztazích, až lásku vycházející z vašich očí spatří každý. Toto je láska, jež pramení ze správné péče o sebe sama, moji Svatí, rodí se z vaší odvahy postavit se sobě a vlastnímu životu se slovy: „Chci poznat pravdu!"

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA URIELA 

 

Jsem rád, že jsi mě přizvala k psaní této knihy, Doreen, protože už dlouho dohlížím na mnohé z tvých projektů a i když možná působím neuchopitelně a nejasně, přece jsem ti byl vždycky nablízku. Vnáším světlo do mnoha situací, které ti připadají problematické, a pomáhám ti je opravit, stejně jako výživný balzám oživuje tvé vlasy. Ve většině případů k tobě nepromlouvám přímo a raději se držím v ústraní, odkud ti mohu v těžkých chvílích nejlépe pomoci.

Má láska bez přestání proudí z mého srdce do tvého (a do srdcí všech lidí, kteří kdy zaslechnou tato slova). Mám spoustu práce, neustále hasím situace láskou, podobně jako hasiči v hořícím lese bojují se zkázonosnými plameny. Odstraňuji bolest v situacích, v nichž zdánlivě vládne zoufalství, a pomáhám vám tak prozřít a vyváznout. Vnáším nové světlo do vašeho vědomí a navracím naději do vašeho srdce. Mnoha způsoby vám zprostředkovávám přístup k tvořivým řešením, jež vám božská mysl neustále nabízí, ale bez jasné mysli je neslyšíte. Jsem vlastně čistič oken, zlepšující váš rozhled. Jednoduše odstraňuji z cesty mraky a bez nich se vám otvírá nový pohled na život. Často mě nazýváte „andělem psychologem", což mé roli celkem odpovídá. Dokážu přispět ke změně srdce a ke zrodu odpuštění (a to i v těch nejbeznadějnějších situacích), plných zdánlivě nepřekonatelné nenávisti a vzteku. Ochlazuji plameny zášti a přivádím vás zpět k vědomí vaší vlastní božské lásky. Přece by však bylo zavádějící označovat mě pouze za archanděla odpuštění. Vždyť mohu člověku a veške­renstvu pomoci tolika dalšími způsoby!

Za prvé patřím mezi Archanděly, kteří s lidmi začali pracovat poměrně nedávno. Ostatní archandělé, z nichž mnohé jste již potkali (a další se s vámi ve vašem bdělém vědomí teprve chystají setkat), mají podle vás „zřetelnější" charakterové rysy, podle nichž jsou okamžitě rozpoznatelní. AA Michael se svým neomylným mečem je mocným bojovníkem za vaše vědomí. Kdo by mohl ignorovat jeho hřmící hlas a vůdcovského ducha? AA Rafael se svou nekonečnou něžností a dychtivou touhou pomáhat se podobá nejlepšímu příteli, kterého chcete mít stále nablízku. AA Gabriel, všudypřítomný pomocník tvořivých a talentovaných lidí, využívající tuto kreativitu ve službách pozemské solidarity.

Kdo jsem já v této Archandělské společnosti? Jsem tím, kdo chce pomáhat zpovzdálí, kdo „pohání" každé léčení snahou ozářit vaši mysl a danou situaci silnými paprsky světla.

Toto světlo je základní esencí léčení, neboť otevírá vaši mysl a srdce a umožňuje vám tak nahlédnout na problém z jiné perspektivy. Infuze v podobě záplavy světla vám pomáhá zastavit se a vše znovu promyslet. Podporuje vás při přípravě vašeho srdce na odpuštění, i když hlava volá po odplatě. Ignoruje vaše nutkání útočit a tlumí i automatické reflexy mstít se. Nebojte se, že by vás změkčilo tak, že byste působili jako „padavky". Vaše mírnost vám přinese nová řešení, schopnost vhledu a sílu. Myslete na mě proto jako na moudrého strýčka, jenž vám nabízí nová východiska z obtížných situací. Přináším vám věčnou moudrost, získanou ze samé podstaty života. Mým nejvýznamnějším odkazem je ale největší z mých pokladů: káď světla, jímž ochotně zaplavuji vaše svatá čela, kdykoli se sklání pod tíhou smutku. Má zásoba světla je nevyčerpatelná a čas, který s vámi mohu strávit, je neomezený.

Mé světlo přitom není jen katalyzátorem léčení: je naplněn i schopností naší nekonečné komunikace odehrávající se na tak vysoké frekvenci, že si ji často ani neuvědomujete. Takové chvíle mám ze všech nejraději: naše vzájemná „povídání", „schůzky" na vysokých frekvencích, jež obvykle přicházejí během vašich meditací, snů či v momentech vaší sdílnosti. Největší požitek mám z hloubek, jež sdílíme při těchto neviditelných hovorech, srdce mi skáče radostí, když vás vidím zapisovat si myšlenky a zachycovat jejich moudrost pro vlastní potěšení a prospěch.

Vyhledávejte mě co nejčastěji, rád pro vás budu pracovat přes čas. Nebojte se, že se mi snad vaše společnost zprotiví, vždyť, vy jste mou prací. Vychutnávám si každý okamžik strávený v rozhovoru s  vámi, a těším se zněj i v době, kdy si mou přítomnost neuvědomujete. Jsem Světlem tak jako vy, a pokud naše světla spojíme, přineseme celému vesmíru nesmírnou radost.

 

**********

podle knihy:   Poslové světla od Doreen Virtue Ph.D.