Archanděl Sandalfon

Archanděl Sandalfon: „My andělé vám přinášíme dary od vašeho Stvořitele. Přijměte je s otevřenou náručí“
Doplňující vzkaz: „Nebe je rozpínavé a stále se rozšiřuje. Jedním ze způsobů, jakým se Nebe rozpíná, je nepřetržité dávání a posílání lásky. Tato láska je k vám vysílána v mnoha podobách a vaším jediným úkolem je ochotně ji přijímat. Právě teď čekají vaše splněná přání na to, až se uvolíte je přijmout. Otevřete těmto darům, svou náruč! Váš Stvořitel si přeje, abyste byli šťastní, zdraví, bezstarostní a měli jste všechno, co potřebujete. Přenechejte mi jakékoli své obavy z přijímání. “
Jak pracovat s archandělem Sandalfonem:
Jednou z hlavních Sandalfonových rolí je doručovat odpovědi na naše modlitby. Sandalfon říká, že každá modlitba je vyslyšena a zodpovězena ( i když odpověď může přijít v jiné formě, než jsme čekali ). Všem modlitbám je v Nebi přisuzována stejná důležitost a je tam dostatek andělů, aby mohli pomoci každému pozemšťanovi. Když máte potíže přijímat, zavolejte na pomoc Sandalfona.
Archanděl Sandalfon: „Vaše modlitby byly vyslyšeny. Neztrácejte víru.“
Doplňující vzkaz: „Zasloužíte si toto vítězné období. Vaše neochvějné soustředění a oddanost věci vyústily v to, že se vaše přání úžasným způsobem zhmotnila. Ovládl vás klid a příjemné pocity. Zaměřte se na tento přítomný okamžik a plně si vychutnejte každý pocit a zkušenost. Vězte, že o budoucnost je v dobrém slova smyslu postaráno. Mějte ze sebe dobrý pocit a nezapomínejte, že váš úspěch pomůže i ostatním.“
Jak pracovat s archandělem Sandalfonem:
Sandalfon je jedním ze dvou archandělů, kteří zakusili pozemskou existenci ( tím druhým je Metatron ). Jejich duchovní životy byly natolik významné, že jim zaručily vzestup mezi archanděly. Sandalfon vám může napomoci k tomu, aby i váš život byl mistrovským dílem. Požádejte jej, aby vám pomohl žít v integritě a plně využívat vašich duchovních darů proroctví, léčení a zhmotňování. Sandalfon vám může pomoci otevřeně říkat pravdu tak, aby to přinášelo užitek všem. Také vám pomůže vážit si všech velkých i malých zázraků a vítězství v životě.
Archanděl Sandalfon: „Buďte teď k sobě velmi vlídní. Obklopujte se hodnými lidmi, vyhledávejte příjemné situace a prostředí.“
Doplňující vzkaz: „Sandalfon vám chce pomoci k pocitu vyrovnanosti a soustředěnosti a vřele vám doporučuje, abyste začali poslechem příjemné hudby. Snažte se jí poslouchat, ať budete kdekoli. Mluvte tiše a dělejte pomalé, rytmické pohyby, jako je pohupování se do rytmu hudby nebo nenásilné cvičení jógy. V této době se vyhněte hádkám a konfliktům. Místo toho v ústraní regenerujte svou duši a nabírejte síly. Odložte rozhodování. Až vyjdete ze svého vlídného úkrytu, budete přesně vědět, co máte dělat.“
Jak pracovat s archandělem Sandalfonem:
Sandalfonova aura má uklidňující a chladivý odstín tyrkysové, jako průhledná voda tropického oceánu. Meditujte při pohledu na tuto barvu nebo se dotýkejte kamene spojovaného s jeho energií tyrkysu a všimněte si, jak se vám zpomaluje tep a zklidňuje dech. Sandalfon vám může pomoci k tomu, aby vaše slova a činy byly laskavé a něžné, a přitom měly velký vliv. Protože je to archanděl spojovaný s hudbou, můžete intenzivně pociťovat jeho přítomnost při poslechu hudby, při zpěvu nebo hře na nějaký hudební nástroj.

 

 

 

zdroj: Doreen Virtue ANDĚLÉ