Archanděl Raziel

Jméno archanděla Raziela znamená „Tajemství Boží“

a tento archanděl vám pomůže pochopit esoterické duchovní myšlenky a prakticky je využít. Zavolejte Raziela, aby vás podpořil ve vaší alchymistické práci – při přeměně myšlenek ve zlato.

Archanděl Raziel: „Přináším vám esoterní informace a symboly a pomáhám vám pochopit duchovní pravdy.“
Doplňující vzkaz: „S tím, jak se otevíráte novým způsobům nahlížení na život, stoupá vaše duchovní vědomí na další úroveň. Zachovejte si otevřenou mysl a zbavte se omezeného myšlení a iluzí. Věnujte pozornost znamením – informacím, které se třikrát nebo víckrát opakují. Všímejte si geometrických tvarů a symbolů, které zaznamenáte svým fyzickým i vnitřním zrakem. Vezměte na vědomí, že vaše zvýšená vnímavost může změnit vaše vztahy a profesní cíle. Provedu vás těmito změnami tak, aby váš život odrážel vaše vnitřní zkušenosti.“
Jak pracovat s archandělem Razielem:
Coby čaroděj a alchymista archandělské říše nám Raziel pomáhá porozumět věcem, které odporují normální logice. Rozšiřuje a provokuje naše každodenní myšlení takovým způsobem, který má v konečném důsledku léčebný efekt. Pokud dychtíte po hlubokém duchovním porozumění, požádejte Raziela, aby vstoupil do vašich snů. Vaše duše s ním bude cestovat do učeben, v nichž vám Raziel pomůže odhalit pravdy a tajemství. Po probuzení si možná nebudete na Razielovo učení zcela vzpomínat nebo ho nebudete plně chápat, přesto však budou tyto znalosti natrvalo uloženy ve vašem podvědomí a budou vás provádět každým dnem.
Archanděl Raziel: „Pomáhám plně probudit váš duchovní zrak, abyste mohli jasně vidět Nebeskou lásku.“
Doplňující vzkaz: „Vaše jasnovidnost může mít různé podoby: mohou to být prchavé mentální obrazy objevující se ve vaší mysli; sny; věci, které opakovaně vídáte ve fyzickém světě; aury a energie nebo zjevení. Všechny stránky jasnozřivosti jsou krásné a pestré. Těšte se z nich a důvěřujte jim. Soustřeďte se na to, že chcete vidět pouze lásku, a také ji uvidíte.“
Jak pracovat s archandělem Razielem:
V Razielově auře se objevují všechny barvy duhy; je jako nádherné spektrum světla. Používání krystalů kříšťálu zvětšuje jasnozřivost a pomáhá vám přiblížit se Razielovi.
Archanděl Raziel: „Používejte svou Bohem svěřenou sílu a vůli a zhmotněte si ve svém životě štěstí.“
Doplňující vzkaz: „Jste zdrojem světla: jste mudrci, velekněžími, čaroději a přeborníky ve zhmotňování svých přání v realitě. Nyní přišel čas chopit se své duchovní síly a svých schopností a začít je uplatňovat. Láskyplně a neochvějně uskutečňujte své záměry. Modlete se za jejich realizaci a požádejte o nápovědu a znamení, která vám pomohou zhmotnit vaše vize na nejvyšší možné úrovni.

 

 

 

zdroj: Doreen Virtue ANDĚLÉ