Archanděl Michael

 

 Jeho jméno znamená ,,Ten, jenž se podobá Bohu,,

neboť vyzařuje Stvořitelovy úžasné vlastnosti – lásku, moc, sílu a neotřesitelnou víru, jeho aura má barvu královské modři, stojí na Jihu, je vládcem živlu Ohen', jeho dnem je neděle a planeta Slunce.

S energí Archanděla Michaela pracuji při svých terapiích nejčastěji.Pokud si ho zavoláte,s jeho Družinou milosrdných Vás zbaví všeho negativního co Vám brání v životě Boží Lásky a Světla.

ČIŠTĚNÍ S ARCHANDĚLEM MICHAELEM

Když máme o někoho strach, viníme se z neštěstí jiného člověka nebo když masírujeme někoho, kdo se trápí emocionální bolestí, můžeme ve snaze pomoci omylem převzít tuto negativní duševní energii. Dělá to každý, zejména ti služebníci světla, kteří se příliš snaží pomáhat ostatním a často na svůj vlastní úkor. Proto nám andělé ukazují tyto metody, jak při službě ostatním zůstat vyrovnaní. Chtějí, abychom pomáhali, ne však, abychom si tímto procesem ubližovali. Musíme proto zůstat otevřeni pomoci od ostatních, včetně andělů. Mnozí služebníci světla jsou výjimeční v poskytování pomoci, ale už ne tak dobří v jejím přijímání. Toto je způsob, jak tyto tendence uvést do rovnováhy. Abyste mohli být s pomocí andělů očištěni, řekněte v duchu: "Archanděle Michaeli, volám tě nyní, abys ze mě odsál následky strachu." Poté v duchu uvidíte nebo ucítíte velkého anděla. Je to archanděl Michael. Budou jej doprovázet menší andělé známí jako Skupina milosti. Všimněte si, že Michael drží vysávací hadici. Dávejte pozor, jak hadici prostrkuje skrze vrchní část vaší hlavy (nazývané korunní čakra). Musíte se rozhodnout, zda chcete rychlost vysávání nastavit na extra vysokou, vysokou, střední nebo nízkou. Také mu ukazujte, kam má hadici během očišťovacího procesu směrovat. Navádějte v duchu vysávací hadici svojí hlavou, svým tělem a nechte ji objet také všechny orgány. Vysajte každičký kousek těla až po konečky prstů u rukou a nohou. Možná uvidíte nebo ucítíte, jak hadice nasává chuchvalce vaší duševní špíny., stejně jako když vysáváte zaprášený koberec. Všechny bytosti, které projdou hadicí, se na druhé straně ocitnou ve vlídné péči skupiny milosti, která je doprovodí ke světlu. Pokračujte ve vysávání, dokud hadicí nepřestane proudit duševní špína. Jakmile jste očištění, archanděl Michael přepne na opačný chod a z hadice začne proudit husté, zubní pastě podobné bílé světlo. Jde o jakési "vyplňování" míst, jež předtím zadržovala duševní špínu. Technika vysávání je jednou z nejúčinnějších metod, jakou jsem kdy vyzkoušela. Můžete ji použít i na jiné lidi, ať už budou procesu přítomni nebo jej provedete na dálku. Stačí pouze myslet na to, že na ně chcete tuto metodu uplatnit a jde to. I když během tohoto procesu nic nevidíte ani necítíte, i když si třeba říkáte: "nenamlouvám si to snad?", výsledky budou nezpochybnitelné. Většina lidí pociťuje po vysátí odpadu okamžitě zmírnění deprese a přestává se zlobit.

 Vypůjčeno z knihy Poslové světla od Doreen Virtue.

 

 

AA Michael - Duchovní ochrana pro Nový Věk

 
 
Poselství od Archanděla Michaela přijala Natalie Glasson 19.4.2013

Předávám vám své požehnání lásky; Já jsem Archanděl Michael, Archanděl Ochrany. V rámci Stvořitelova vesmíru mám mnoho úkolů, mnoho způsobů, kterými chci sloužit druhým a zejména duším, které jsou na Zemi. Mým hlavním posláním je působit jako božské vyjádření Stvořitele, spojující s a připomínající duším Stvořitelovy vibrace, které jsou v jejich nitru a kolem nich. Přináším vám Stvořitelovo světlo, dovoluji vám, abyste ve mně viděli toto světlo, a podporuji vás v tom, abyste si uvědomili sebe sama jako projevený Stvořitelův aspekt. Jsem zde, abych mnoha způsoby posloužil jako příklad Stvořitelova světla stejně tak, jako i vašeho vlastního světla. Toto je úkolem všech Andělů, Archandělů a Nanebevzatých Mistrů.

My jako Andělské bytosti jsme nositeli silné vazby k vibracím Stvořitelovy lásky; Můžeme získat přístup k nejčistším vibracím lásky od Stvořitele a přenášet ji tam, kde je jí třeba. Díky našemu zaměření se na lásku, mnohé ze způsobů, kterými sloužíme, je představit vám lásku mnohem plněji. Je to často tak, že když prožíváte lásku někoho jiného, že cítíte se chránění, ochránění, bezpeční a stabilní. Když vám předávám Stvořitelovu lásku, jedná se o lásku, která podporuje a aktivuje zkušenosti toho být chráněný. Kvality a vibrace lásky, které sdílím a přenáším, ve vás aktivují hlubší smysl vašeho centra a srdce, což je existence za hranicemi strachu, která umožňuje, aby z vašeho nitra povstala pravda. V podstatě ta ochrana, kterou s vámi sdílím, je jednoduše milující kvalita přenášená ze Stvořitele, která aktivuje pocit bezpečí v nitru vašeho bytí. Po obdržení této přenášené lásky přirozeně začínáte vydávat ze svého nitra vibrace, které vám nabízejí vše, co potřebujete. Někdy je třeba nebát se, být uzemněný a být ve středu nebo pravdivý.

Společně spolu-vytváříme stav existence ve vás, který vám umožňuje aktivovat vibrace a kvality potřebné pro překonání problémů, ponechat si své schopnosti a spojit se s nebo vyjadřovat Stvořitelovu pravdu na hlubší úrovni.

Když pracujete s Archanděly, Anděly nebo Nanebevzatými Mistry, uvědomujete si, že vás podporujeme a že tvoříte s námi?

Milovaní, je načase ujmout se své síly, uvědomit si, že když pracujete s námi, je přítomna esence poddání se našemu světlu a božskému vedení, ale je tam také potřeba poddat se tomu stejnému ve vašem vlastním bytí. Žádat nás o pomoc a podporu už neznamená, že nám předáváte moc nad sebou, a že nás žádáte, abychom vyřešili vše ve vaší realitě. To nebyla nikdy pravda, ale vy jste mohli toto hledisko přijmout za vlastní. Teď nastal čas, abyste si uvědomili, že když nás prosíte o podporu, lásku a pomoc, vstupujete tím do procesu, při kterém tvoříte spolu s námi. Naším úkolem je předat vám energii, která aktivuje vibrace a vzpomínku ve vašem bytí. Vaším úkolem potom je, přijmout to, že ve vašem nitru dojde k aktivaci, která vám umožní přijmout představu a vhled, které se projevují prostřednictvím naší podpory a aktivace. S představou a vhledem upevněnými ve vaší mysli na fyzické úrovni potom pokračujeme ve sdílení Stvořitelovy energie s vámi, abyste mohli spolu-vytvářet nebo projevit to, co je třeba, společně s námi. Ve skutečnosti vhled, vedení a řídící síla proudí z vaší vnitřní aktivace vaší pravdy, zatímco my s vámi spolu-vytváříme v každé situaci, kdy nás přivoláte vystupňováním, zvýšením a znásobením energie pro vaše větší uvědomění.

Přeji si, abyste si uvědomili, že jste mocní spolu-tvůrci spolu s námi a že jsme zde, abychom vás podpořili skoro jako bychom byli rozšířením vás samých a pravdy.

Spolu-vytváření je proces odevzdání se a manifestace.

Je důležité, abyste si uvědomili, že proces odevzdání se neznamená odložit svou moc, ale otevřít se božskému plánu a zdroji, který s vámi a skrze vaše bytí pracuje s dokonalou lehkostí. Až rozeznáte, že je zde, ve vašem bytí, božský aspekt tvoření, který lze vyjádřit tvořivým způsobem, aby ovlivnil vaši realitu a zkušenosti tím nejdokonalejším způsobem, uvědomíte si, že máte v sobě moc pro vaši realitu na Zemi. Realita, kterou prožíváte, je určena pro prožívání vaší duše. Vaše duše má v sobě sílu božsky zasahovat a tvořit v rámci vaší reality, ale vaše duše je také spojena se vším, co je Stvořitelem, to znamená, že je ohromným zdrojem světla. Když přivoláte pomoc a podporu světelné bytosti jakékoliv formy, přivoláváte vlastně aspekt sebe sama nebo duše, aby vás podpořila ve zvětšení všeho, co je ve vašem nitru, podporu toho, co je třeba pro pomoc při vaší cestě na Zemi. Ať už je průvodce z vaší duchovní skupiny nebo ne, je to pouze aspekt vaší vlastní energie, prodloužení vás samých, protože všichni jsme jedním. Důraz na jedinečnost neznamená přinášet pocit lásky, odpuštění a přijetí sobě navzájem, to je pravda. Když si začnete uvědomovat, že spolu-vytváříte spolu s námi a že my jsme rozšířením vaší energie, potom dovolíte sami sobě přijmout svou vlastní moc a roli v rámci své reality. Nejste ani bezmocní ani neschopní. Nemáte ani méně ani více moci než my, všichni jsme jedním spolu-tvůrcem společně, abychom povznesli projevení se Stvořitele. Když všichni sami sobě dovolíme odevzdat se, poznáme přítomnost božské harmonie. V přítomnosti harmonie se všichni dokážou spojit na hlubších úrovních se Stvořitelovou pravdou, a uvolnit všechny disharmonie, které mohly dříve vzniknout.

Když přivoláte mé energie, aby vás chránily, přenesu do vašeho bytí vlastnosti Stvořitele, které povzbudí ochranu. Až obdržíte tyto energie, aktivujete ve svém nitru stejné vlastnosti, zatímco je budete přivádět k uskutečnění ve své realitě. Protože spolu-vytváříme realitu a zkušenost ochrany, naše víra a důvěra v tuto aktivaci je nesmírně důležitá.  Často budu sdílet nástroj, který bude pomáhat při integraci mé energie s vaší; tím nástrojem může být představa světelné bubliny okolo vás pro zajištění vaší ochrany nebo štítu před vámi, který odráží všechny nežádoucí energie. Až pokročíme k spolu-vytváření ochrany pro sebe sama a energií se změnou vaší vibrace a perspektivy, tak se naše projevy změní. V této nové éře se ochranná bublina mnohým jeví jako jasně zářivá průsvitná světelná bublina tyrkysové barvy kolem vás. Tato bublina se může podobat želé nebo silikonu. Je neuvěřitelně mocná a je spojena se třetím okem a hrdelní čakrou; je to proto, že každá duše na Zemi se nyní pohybuje za hranicemi iluze a dovoluje vizím překračovat mnoho různých dimenzí. Ochrana, kterou spolu-vytváříme, se už netýká jen fyzické reality zde na Zemi, ale také vašeho průzkumu mimo hranice Země.

Je důležité, abyste si uvědomili, že když budete žít v lásce a ve svém srdci, není třeba žádná ochrana, ale ochrana může být poskytnuta, protože aktivuje v nitru větší pocit bezpečí, stability a spokojenosti, což podporuje. S těmito projevujícími se vibracemi jste schopni prožitků s větší lehkostí a harmonií.

Dovolte sami sobě požádat o mou ochranu a představte si, že se ve vašem nitru aktivuje a projevuje energetická vibrace ochrany, a vytváří jasně zářivou průsvitnou bublinu tyrkysového světla okolo vás. V této světelné bublině je jemný odstín růžového světla, které proudí ze srdeční čakry, je to také symbol přítomnosti lásky a toho, jak třetí oko, hrdelní a srdeční čakra pracují jako celek a mají mocný vliv na vaši realitu. Tato ochrana pomáhá a podporuje vás na fyzické, emoční, mentální, duchovní a energetické úrovni a současně vás spojuje s jinými dimenzemi.

S touto perspektivou sdílím naše spolu-vytváření, společně si také můžete uvědomit osobní a možná jedinečnou ochranu, kterou společně spolu-vytváříme.

Jsem vždy zde, abych byl pro vás zdrojem a aktivací vaší ochrany.
V lásce

Archanděl Michael

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

AA Michael - „OMEZENÍ NEBO OSVOBOZENÍ * CO SI VYBERETE?“

 
Pátek, 14 Červen 2013 15:30
AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, červen 2013

Pamatujte, mí odvážní, že žijete vprostřed nekonečna. Zprávy vesmírné moudrosti, které vám přinášíme, nemají zavádět více pravidel nebo vytvářet nové dogma. Naším záměrem je zažehnout ve  vašich srdcích lásku a poskytnout vám letmý pohled na nádhernou budoucnost, která je před vámi. Jak stále větší masy lidí cítí nespokojenost podnícenou jejich Duševními Já, je velmi důležité, abyste odhalili lidem okolo vás Moudrá učení o Vzestupu a sdíleli je s nimi. Vy, probuzená HVĚZDNÁ SEMÍNKA, jste ti, kteří nyní budou šířit vyjevená/odhalená MOUDRÁ UČENÍ budoucnosti.

Ať už vědomě či nevědomě, lidstvo a Země jsou uprostřed zrychlujícího se evolučního procesu. To je zázrak této doby, milovaní. Nejvyšší Stvořitel vyzařuje Vesmírem plné spektrum Andělského Světla. Toto mocné, čisté Světlo je filtrováno každým z Obrovských Centrálních Sluncí, sídelním světem Boha Otce/Matky každého vesmíru, do každé úrovně Stvoření, aby postupně každá Jiskra a částečka Stvoření měla přístup k příslušné úrovni vědomí Stvořitele. Světlo Stvoření nebo Adamantinové Částice jsou k dispozici každé Duši, která kdy byla stvořena; nicméně, k tomuto procesu „Světelného vykoupení“ se vztahuje několik pravidel: Každá Duše musí připravit svoji loďku pozvednutím svých vibračních vzorců na určitou úroveň harmonických frekvencí, aby obdržela tyto částice Božího Světla, a musíte si pamatovat, že po obdržení částic Světla, tyto musejí být aktivovány vaším milujícím záměrem. Láska je mocí zdroje, generátorem těchto vzácných částic ze Zdroje všeho.

Vzestup je o pozvednutí, uvedení do rovnováhy a harmonizaci vašich vibračních vzorců, tak aby ony mnohé částečky vašeho Andělského Já mohly sestoupit a získat v základě vašeho Svatého Srdce hlavní vliv.  Jak se noříte stále hlouběji do moudrosti vesmíru, je nanejvýš důležité, abyste udrželi stav bdělého vědomí, kdy dbáte nato, co se děje. Lidstvo se vynořuje ze stavu amnézie, stavu, který lze také nazvat omezeným vědomím Já a úplné rozsáhlosti Stvoření. V minulosti jsme vysvětlili, co se děje, když se posouváte nahoru mnoha úrovněmi a pod-úrovněmi vědomí, ale je čas osvěžit si paměť. Když projasňujete pokroucení svého aurického pole, probíhá také vnitřní proces. Celá vaše fyzická struktura prochází ucelenými změnami, které jsou spouštěny vyššími frekvenčními vzorci, které integrujete ze Stvořitelova Zdroje prostřednictvím úžasných Světelných měst. Vaše DNA, centra vašich čaker a vaše Svaté Srdce/Mysl obsahují detailní Andělský plán, a jak integrujete stále více Adamantinových částic vědomí Boha, všechna ta zakřivení/nedokonalosti vytvořené na základě konceptů, které jste přijali jako pravdu, jsou pomalu napravována. Mnohé z těchto pokřivených konceptů jsou filtrovány do vědomé oblasti vašeho vědomí, aby byly vyléčeny nebo odstraněny, a my chápeme, že tohle může být nepohodlný, znepokojující proces.

Vy máte ve svém Svatém Srdci SVATÉ CENTRUM EXISTENCE, které jsme nazvali pro zkušenost této části Vesmíru DIAMANTEM ZÁKLADNÍ BOŽSKÉ BUŇKY. Máte kolem sebe éterický tří-/čtyřdimenzionální VELKÝ TROJÚHELNÍK BYTÍ, který obsahuje váš Pilíř Světla a Kříž Hmoty, který jste celé věky stavěli. Existujete ve ZLATÉM OVÁLU (vejci), který se rozpíná a vyzařuje stále více Andělského láskyplného světla, tak jak jste naladěni na vyšší a vyšší frekvence vědomí. Adamantinové částice Andělského světla obsahují živoucí energii, která byla naprogramována na zvláštní Andělský plán. Když dosáhnete živoucího Světla, musíte ho aktivovat svým láskyplným záměrem a naprogramovat do něj přání Duše, která jsou vždy v harmonii s Andělským plánem. Na hmotných úrovních bytí musí být Stvořitelovo světlo zakódováno vaší Esencí spolutvůrce, dříve než může být vyzařováno ven do světa formy. Stát se VĚDOMÝM SEBE SAMA a SVÉ DUŠE vyžaduje velkou odvahu a houževnatost. Postoj neustálé vděčnosti a děkování je podporou pro Duši.

Jste stále profesionálnější v analyzování nových konceptů a množství informací, které jsou nyní k dispozici, prostřednictvím posilujícího daru rozlišování. Nyní, když jste více naladěni na Ducha a svůj vnitřní hlas, můžete rychle zjistit, jestli určitý koncept je v souladu s vaší vnitřní pravdou. Pokud není, nemůžete než ho bez zloby nebo posuzování vyřadit; nebo, pokud si nejste jisti, odložte ho stranou a požádejte své Vyšší Já, aby vám ho nějakým jednoznačným způsobem potvrdilo. Jsme si vědomi toho, že jste bombardování mnoha novými koncepty, z nichž některé rozšiřují hranice vašeho chápání konceptů. Buďte si, prosím, vědomi toho, že vše, co zažíváte, je součástí procesu sjednocování a vzestupu, uprostřed kterého se nacházíte.

Mnozí z vás zažívají ve svých životech zázračné události, a my vás žádáme, abyste byli dostatečně odvážní a podělili se o tyto zázraky se svými přáteli. Nebojte se výsměchu nebo kritiky; častěji než s nesouhlasem a opovržením se setkáte se souhlasem a zájmem. Náboženská společenství, částečně ze strachu, aby neztratila své následovníky, začínají začleňovat některá mírná kosmická učení do těch svých. Nezáleží na tom jak a proč, vše se děje ve prospěch lidstva, a napomůže to urychlení transformačního procesu Země a jejích obyvatel.

Vyzkoušejte svoje pocity hojnosti a nedostatku, milovaní. Kdyby byť  i jen čtvrtina populace světa věřila, vizualizovala a „vyvolávala (invokovala)“ prosperitu a hojnost pro všechny, a potom pracovala směrem k dosažení tohoto stavu, viděli byste dramatický obrat v událostech, jak ti, kdo hamouní bohatství světa a ti, kdo utiskují  pokorné a chudé, by začali ztrácet své škrtící sevření světové ekonomiky. Visíte pevně plní strachu na hromadění svého bohatství? Dejte si pozor, milovaní, aby se vaše hromádka nerozplynula ve vzduchu. Víte, je to jen forma energie. Energie má obíhat, být obnovována – použita, přetvořena, zmnožena a zjemněna, vyčištěna. Ta, kterou zadržujete příliš pevně, se vám rozplyne před očima.

Jednou z částí procesu zasvěcení je odevzdat vše, co držíte, vše, co vlastníte, svému Andělskému Já, pro nejvyšší dobro všech. To neznamená, že ztratíte to, co odevzdáte; znamená to jen ochotu dovolit Andělskému plánu pracovat skrz vás, což je vždy pro vaše nejvyšší dobro, i když to tak v tu chvíli nevypadá.

Nelekejte se, když se vaše minulost stává jen mlhavou vzpomínkou, jde hlavně o bolestivé vzpomínky, se kterými jste během svého života měli zkušenost. Je čas vyléčit a propustit minulost, milovaní. To, že se ponoříte do minulých životů, abyste se vyléčili nebo se snažili porozumět tomu, proč v současnosti jednáte nebo reagujete určitým způsobem, vám již neslouží. To je stará cesta. Pokřivení vědomí, která jste vytvořili v minulosti, nemohou existovat, když se naplníte až po okraj Adamantinovými částicemi, tak jak jsme vás to učili. Tyto magické částice obsahují čistou/ dokonalou Esenci Stvořitele a postupně budou přetvářet/transmutovat jakákoli pokřivení vašeho aurického pole a vaší fyzické formy. Pomalu, ale jistě jsou nedokonalosti, které jste vytvořili jak ve vašich vnitřních tak vnějších světech, opravovány. Pamatujte, pomalý stály postup vpřed po Cestě vede k mistrovství Já. To jen osobnost ega si přeje víc informací a dramatická potvrzení; navždy touží po nadšení, dramatu a vzrušení, po senzacích. Zemi a lidstvu trvalo velmi dlouho, než dosáhly současného stavu nedokonalosti, který nyní převládá. Úroveň transformačního pokroku, které jste dosáhli a který jste udělali v tak krátké době vy, pozemské Legie Světla, je opravdu zázračná.

Ještě jednou, dovolte nám dát vám příklad toho, co se děje, tak jak postupujete cestou Osvícení. Slyšeli jste, že v nebi je mnoho sídel, oblastí, jsou to, po pravdě, ty mnohé úrovně dimenzí a pod-dimenzí Stvoření. Během doby, která teď bude uzavřena, se realita každé osoby skládala z kombinace vibračních vzorců třetí a čtvrté dimenze, tvořených tím, čemu daná osoba věřila,/jejími akcemi/činy v minulosti a současnosti. V sídle bytí každé osoby pobývají všichni lidé, kteří jsou naladěni a kompatibilní s danou úrovní bytí, existence. Sdílejí různé víry a fungují podle stejných omezujících konceptů: nedostatku, viny, strachu z budoucnosti, a jsou obvykle ovládáni rasovými / kulturními / tradičními pravidly a standardy. V této realitě je normální osobnost řízená egem buď sobecká, činí si právo z titulu sobectví, nebo je mučedníkem, obětuje se, což činí v mnoha variantách a extrémech. Ti, kteří fungují v rámci této frekvenční úrovně bytí jsou spolu ve vzájemné interakci, vybírají si ty, kteří jim zrcadlí to, co jim chybí (obvykle v neharmonické, přehnané podobě). Obvykle se necítí dobře s těmi, kteří vibrují na vyšší frekvenční úrovni, a přestože jsou nespokojeni, mají problém se osvobodit a vyvázat ze svých nefungujících životních vzorců představující jejich zónu pohodlí, kterou považují za skutečnou.

Jak odstraňujete staré zvyky, to, čemu věříte a co děláte, postupně se vracíte do harmonie v rámci přijatého spektra polarity/duality. S každou vyšší úrovní frekvence vibrací, kterou obdržíte, necháváte za sebou ty situace, lidi a věci, které už nejsou kompatibilní s vaší novou úrovní vědomí a resonance, které s vámi již nesouzní. Často to vypadá, jako byste prošli dveřmi do nové dimenze a část minulosti odpadne. Proto mnozí z vás zažívají ztrátu přátel a/nebo členů rodiny, proto měníte zaměstnání a začínáte nové kariéry. Mnozí z vás se taky stěhují na nová místa, často vlastně ani nechápete, proč jste byli vedeni do určité oblasti, ale je zde hluboké vnitřní vědění, že to tak mělo být. Mnozí z vás zjišťují, že práce, kterou děláte, zábava a koníčky a mnoho věcí, které vás zajímaly v minulosti, vás uspokojují méně, a nezapadají do vaší reality, která se neustále rozpíná a rozvíjí.

Multidimenzionální brány minulosti se zavírají a brány budoucnosti se otvírají stále rychleji, jak se zrychluje proces vzestupu. Po dlouhou dobu byl hlavním ovládajícím prvkem ve vědomé části vašeho vědomí strach ze změny. Na počátku své cesty do hustoty jste vyhledávali velkou různorodost ve vyjádření sebe sama a ve změnách a libovali jste si v každém novém výtvoru. Jenom během vaší pozemské zkušenosti jste zapomněli, že jste spolutvůrcem, obdařeným všemi tvůrčími schopnostmi a že máte přímé spojení na Zdroj síly Tvoření, který byl nazván Řekou života/Světlem.

Vy, předvoj HVĚZDNÝCH SEMÍNEK, který pečlivě pracoval a pracuje na čištění a zjemnění rezonance své fyzické formy a posunu emocionální a mentální povahy na vyšší stupeň, jste nyní kvůli návratu na přijatelnou úroveň duality, v procesu čištění zbytkových, nerovnovážných frekvencí astrálních rovin čtvrté dimenze. Vyčistili jste a zjemnili svůj sloup Světla, abyste nyní existovali ve světě, který jste sami vytvořili, který se skládá ze tří vyšších pod-rovin čtvrté dimenze.
Mnozí z vás, kteří  věrně následovali naše učení, vstoupili do proudu frekvencí, který  se skládá z rozličných frekvencí páté dimenze, a malého pramínku Světla šesté dimenze. Můžete říci, že jste vytvořili nový vzorec Světla/Života.

V dávných ezoterických učeních byl tento matoucí koncept. „Když učedník na cestě dosáhne určitého stavu v procesu vzestupu, objeví se tzv. Strážce Prahu (Hraničář na Prahu) a Anděl Přítomnosti. Strážce Prahu je ten, kdo stojí před Boží bránou a bránou zasvěcení. Anděl Přítomnosti stojí na druhé straně brány.“

Neboť je vás, na Cestě, takové množství v procesu čištění zbytkových, nevyrovnaných frekvenčních vzorců vyšší třetí a nižší čtvrté dimenze, a přišel čas vysvětit tuto důležitou stránku procesu iniciace. Strážce Prahu je Semínko atomu, ve kterém se časem ukládaly zbývající, zbytkové, negativní myšlenkové vzorce emocionálního a mentálního těla. Když dosáhnete určité úrovně Osvícení, což je řízené vaším Vyšším Já, Strážce Prahu pomalu vypustí ony myšlenkové formy, které jsou pro vás výzvou, do vašeho vědomého vědomí, a pak ven do světa formy, aby bylo možné je přeměnit na harmonické frekvence Světla. Anděl u brány je část vašeho Vyššího Já, je připraven vám pomáhat v této intenzivní a napjaté době testování. Práh je v Diamantové základní Boží buňce; je to nejvnitřnější brána, která vede do Středu Svatého Srdce, kde  přebývá  Semínko atomu Bílého ohně našeho Boha Otce/Matky. Jakmile dosáhnete vstupu do Zlaté sluneční komory Svatého Srdce, změní vás to navždy, protože zažijete pocit štěstí při komunikaci se svými Božími rodiči.

Chápeme, že tato doba je dobou velké výzvy, milovaní, a mnozí z vás se diví, co děláte, že si zasloužíte takové bolestivé a náročné testy, když tak věrně držíte kurz. Říkáme vám, nyní nekolísejte, neboť když čelíte těmto posledním testům s láskou a soucitem, zjistíte, že Anděl u Brány vám pomůže projasnit cestu. S každou výzvou, které budete čelit se vztyčenou hlavou přijdou zázraky a požehnání, aby vám dodaly odvahu vyčistit a projasnit zbylé obtíže, které na vás ještě na Cestě čekají.

To je kritický bod procesu vzestupu, protože jakmile úspěšně ustanovíte rezonanci vaší Písně Duše ve čtvrté dimenzi, budete připraveni začlenit do svých těl větší množství vibračních vzorců páté dimenze. Než uděláte tento skok ve vědomí, je velmi důležité, abyste měli disciplínu zůstat v požadovaných omezeních duality ve svém centru, „vycentrovaní“. Vaše schopnosti manifestovat ve světě formy se dramaticky zvýší, a pokud nebudete mít dobrou disciplínu co se týče mentálních a emocionálních procesů, budete vytvářet chaos, který vás s největší pravděpodobností stáhne zpět do vzorců hustší frekvence.

Odvážní bojovníci Světla, jste připraveni a ochotni nalézt cestu, abyste otevřeli dveře mnoha nebeským oblastem/dimenzím Stvoření? Každá nová úroveň různých dimenzí vám poskytne nové příležitosti a přístup ke mnoha novým schopnostem a rozšířené moudrosti; nicméně, každá vyšší úroveň také přinese různé další výzvy, a bude vyžadovat, abyste uvolnili ty věci, které již neslouží vašemu nejvyššímu dobru. Když jste sestupovali do nižších dimenzí, zanechali jste podél cesty mnoho střípků vašeho velkého Já a jak se vracíte do vyšších dimenzí, musíte být ochotni uvolnit minulosti také ty lidi, způsoby života a věci, které se nehodí do vaší současné/budoucí reality.

Milovaní, pomáháme vám všemožnými způsoby v rámci omezení vesmírného řádu a trpělivě čekáme, až se připojíte k nám, kteří žijeme v Pyramidě Světla prostupující skrz naskrz celý vesmír.
Říkali jsme vám, že nejen že tvoříte svoji novou pozemskou realitu, ale také tvoříte své „obydlí“ v nebeských dimenzích. Poskytujeme vám všem záři Lásky/Světla, kterou můžete obsáhnout. Jste nad míru milováni.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL


© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložily Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.