Archanděl Ezechiel(Zadkiel)

 

Zadkielovo jméno znamená „Milost Boží, Boží spravedlnost,,

Pomáhá nám zbavit se zášti vůči sobě i ostatním. Požádejte ho, aby vstoupil do vašich snů a v roli jakéhosi kominíka odstranil z vašeho srdce veškeré emoční toxiny. Postará se, aby byly naplněny potřeby všech zainteresovaných a aby došlo k zázračným uzdravením emocí.

Archanděl Zadkiel: „Udržujte si otevřenou mysl a poznávejte nové myšlenky. Své poznání pak předávejte druhým.“
Doplňující vzkaz: „Jste duchovní učitelé a horliví studenti. Učení se a vyučování druhých jsou propojeny v dokonalém cyklu, v němž k vám informace přicházejí v okamžiku, kdy je potřebujete. Učte ostatní o tématech, která ve vás budí nadšení. Čím více učíte, tím více se ve svých lekcích vnitřně utvrzujete. Ochotně se dělte o nové myšlenky a vstřebávejte informace také o tématech, která nejsou předmětem vašeho bezprostředního zájmu. I vaši posluchači vás mnoha způsoby poučí. Věřte ve svou schopnost vyučovat a učit se, neboť vaše mysl je sjednocena s Božskou myslí. Jste inteligentní a moudré bytosti. Až budete učit, vězte, že v tomto životě můžete bez obav otevřeně vyjadřovat své názory.“
Jak pracovat s archandělem Zadkielem:
Zadkiel je dokonalým duchovním profesorem. Je trpělivý, laskavý a má přístup ke všem znalostem. Je znám svou schopností pomáhat lidem při problémech s pamětí. Pokud si potřebujete zapamatovat nebo se zpaměti naučit nějakou informaci, požádejte o pomoc Zadkiela. S radostí vás naučí cokoli, co potřebujete vědět. Stačí, když mu budete klást otázky – tím přivoláte jeho pomoc. Někdy používá sokratovskou metodu učení, což znamená, že vás vede k tomu, abyste na odpověď přišli sami. Nejlepším způsobem, jak využít Zadkielovo vyučování je všímat si určitých zákonitostí ve všem, co vidíte, slyšíte a na co myslíte.

Archanděl Zadkiel: „Všímejte si láskyplných rad, které uslyšíte ve své mysli nebo od jiných lidí“
Doplňující vzkaz: „Velmi jasně slyšíte skutečné Boží vedení. Přichází ve formě opakujících se vzkazů, které vás vybízejí, abyste zlepšili situaci svou nebo ostatních. Pečlivě vnímejte všechno, co uslyšíte ve své mysli i svýma ušima. Božské instrukce přicházejí opakovaně, jsou láskyplné a věcné. Zavolejte mě na pomoc, jestliže potřebujete vysvětlit cokoli z toho, co uslyšíte. “
Jak pracovat s archandělem Zadkielem:
Zadkielova aura má tmavou, indigově modrou barvu. Zadkielovu blízkost můžete lépe cítit, budete-li nosit lazurit. Přidržte si tento kámen kousek nad obočím, abyste probudili své ušní čakry a jasně slyšeli hlas Nebes.
Archanděl Zadkiel: „Zmírněte svůj postoj k dané situaci a ke všem lidem, kterých se týká, včetně vás samotných.“
Doplňující vzkaz: „Mohu vám pomoci odpustit sobě i ostatním. Pomohu vám soucitně pochopit hlediska všech zúčastněných. Nemusíte měnit svůj postoj ani chování. Jde jen o to, abyste k dané situaci přistupovali se srdcem plným lásky, která vám dodá sílu a umožní vám vymyslet tvůrčí řešení.“

 

 

zdroj: Doreen Virtue ANDĚLÉ