Archanděl Chamuel

 

Chamuelovo jméno znamená „Ten, který vidí Boha“.

Jeho schopnost jasného vidění nám pomáhá najít věci, situace a lidi. Je pověstný tím, že pomáhá lidem nalézt povolání, které nejlépe odpovídá jejich životnímu poslání a zálibám. Kdykoli budete potřebovat, zavolejte Chamuela coby svého rádce v oblasti povolání!

Archanděl Chamuel: „Pomáhám vám ve vztahu s vaším duchovním partnerem.“
Doplňující vzkaz: „Láska je právě teď ve vás i kolem vás. Nemusíte ji hledat. Svými láskyplnými myšlenkami a laskavými skutky totiž přivoláváte do svého života lásku a ona se zrcadlí ve všech jeho aspektech. Přivolejte mě, abych vedl vaše myšlenky a činy a přilákal do vašeho života milostný vztah. Probírejte se mnou svůj milostný život. Pomohu vám zamilovat se do vašeho života, pomohu vám s uzdravením a vytvářením nádherných vztahů.“
Jak pracovat s archandělem Chamuelem:
Chamuelova aura je světle zelená, jako jarní list v ranním světle. Chcete-li se přiblížit Chamuelově láskyplné energii, noste na sobě nebo při sobě zelený fluorit.
Archanděl Chamuel: „Vnitřní mír vám přinese uvědomění, že skutečná je jen Láska. Nezapomínejte na to.“
Doplňující vzkaz: „Pohlédněte pod povrch této situace a objevte skrytou pravdu, totiž že každý zúčastněný je láskyplné dítě Boží. Tím, že se budete soustřeďovat na tuto pravdu, vyvoláte řešení plné lásky. I když to tak možná nevypadá, věřte, že vše je řízeno vyšší moudrostí. Láska je jedinou silou, která existuje, a její světlo zažene jakoukoli zdánlivou temnotu. Zaměřte se na to, že budete hledat odrazy tohto světla v mysli, v srdci, v myšlenkách i v životě. Tento poznatek je základem klidu.“
Jak pracovat s archandělem Chamuelem:
Když se chcete cítit soustředěnější, klidnější a vyrovnanější, zavolejte Chamuela. Je archandělem osobního a celosvětového míru. Je velmi hodný, milující a laskavý a při práci s ním vás zaplaví příjemný pocit vzrušení. Vězte, že Chamuel vidí vaše opravdové kvality a bezvýhradně vás miluje.
Archanděl Chamuel: „Vaše životní poslání je impulsem k prospěšné změně ve vaší profesní dráze.“
Doplňující vzkaz: „Modlitbou jste žádali o pomoc s kariérou a teď se vám jí dostalo. Někdy jsou změny vnímány jako stresující záležitosti, já však jen pomáhám odstranit z vašeho života to staré, aby se v něm mohlo udát něco nového. Věnujte zvýšenou pozornost opakujícím se nápadům, snům a vizím, neboť jsou to Boží vnuknutí, která vás vedou po vaší vysněné životní dráze. Možná ji před sebou neuvidíte celou ( nebo nerozeznáte, kam vede ), ale budete provázeni světlem, které ozáří každý váš další krok.“

 

 

zdroj: Doreen Virtue ANDĚLÉ