Archanděl Azrael

 

Azraelovo jméno znamená „Ten, jemuž pomáhá Bůh".

a on sám podporuje ty, kteří pomáhají druhým. Obzvláště rád pomáhá terapeutům, kteří pracují s truchlícími nebo umírajícími. Požádejte Azraela, aby při konzultacích vedl vaše slova a činy a pomohl vám zůstat trpělivými a soucitnými. Může vám také pomoci dostat se k profesi terapeuta a nasměruje vás ke studiu, zácviku a vlastní úspěšné praxi.

Azrael je znám jako „Anděl smrti“, neboť jeho prvořadým úkolem je pomáhat umírajícím lidem přejít do Nebe. Na jeho roli není nic morbidního, obklopuje nově přešlé duše láskyplným světlem, které je povzbuzuje a uklidňuje. Azrael pomáhá zemřelým milovaným navázat kontakt s jejich žijícími příbuznými a přáteli. Můžete jej požádat, aby vám z Nebe přinesl vzkaz od vašeho zemřelého milovaného nebo zařídil, aby vás dotyčný navštívil ve snu.
Archanděl Azrael: „Jste rozenými terapeuty a vaše rady a duševní podpora přinášejí užitek mnoha lidem.“
Doplňující vzkaz: „Součástí vašeho životního poslání je radit lidem způsobem, který je povzbuzuje, motivuje, utěšuje, léčí a inspiruje. Jste skutečnými duchovními terapeuty a lidé vás považují za důvěryhodné přátele. Rozšiřte své poradenství na další úroveň, budete totiž pomáhat většímu množství lidí. Zavolejte mě, abych vám poradil a podpořil vás.

Archanděl Azrael: „Vašim milovaným se v Nebi daří dobře. Přestaňte si dělat starosti a vnímejte jejich láskyplná požehnání.“
Doplňující vzkaz: „Vaši milovaní nejsou daleko; vlastně jsou docela blízko. Ve chvílích ticha můžete jejich přítomnost cítit. Jejich návštěvy jsou skutečné a je důležité, abyste důvěřovali své intuici. Možná zaznamenáte, že vás vaši drazí zesnulí navštěvují ve snech. Vězte, že jsou šťastní, nic je netrápí a to samé přejí i vám. Vaši mArchanděl Azrael: „Vašim milovaným se v Nebi daří dobře. Přestaňte si dělat starosti a vnímejte jejich láskyplná požehnání.“
Doplňující vzkaz: „Vaši milovaní nejsou daleko; vlastně jsou docela blízko. Ve chvílích ticha můžete jejich přítomnost cítit. Jejich návštěvy jsou skutečné a je důležité, abyste důvěřovali své intuici. Možná zaznamenáte, že vás vaši drazí zesnulí navštěvují ve snech. Vězte, že jsou šťastní, nic je netrápí a to samé přejí i vám. Vaši milovaní chtějí spolu s vašimi strážnými anděly pracovat na tom, abyste dosáhli klidu, všímejte si proto dalších signálů z Nebes.“ilovaní chtějí spolu s vašimi strážnými anděly pracovat na tom, abyste dosáhli klidu, všímejte si proto dalších signálů z Nebes.“

Archanděl Azrael: „Jsem s vámi v době, kdy mě potřebujete, a pomáhám vám uzdravit vaše srdce.“
Doplňující vzkaz: „I ten nejtvrdší člověk zažívá zneklidňující situace a není žádná hanba věnovat určitý čas tomu, abyste uzdravili své srdce. Nadešla vhodná doba k tichému rozjímání nad vašimi skutečnými pocity. Zapište si je do svého tajného deníku a potom mě zavolejte, abych utěšil vaše srdce a duši. Mohu vám pomoci lépe spát a uklidním vaši mysl.“
Jak pracovat s archandělem Azraelem:
Azraelova aura má nádherný světle žlutý odstín barvy vanilkového krému. Azrael tímto něžným světlem obklopuje truchlící a umírající osoby a přináší jim útěchu. Když je Azrael poblíž, můžete v místnosti vidět třpytící se bledě žlutá světla. Jeho energii odpovídá krémově žlutý kalcit. Držte jej v ruce nebo ho noste na těle a získáte nekonečnou útěchu.

 

 

zdroj: Doreen Virtue ANDĚLÉ