* S LÁSKOU VÍTEJTE *

ve světě lásky a světla

 

*

Překonávám všechna omezení.

Mám se rád/a za všechny mé chyby, kterých jsem se kdy dopustil/a.

Mají pro mne nesmírnou cenu. Naučily mě hodně věcem.

Je to způsob, kterým se učím.

Mám se rád/a za svou ochotu a chuť, učit se všemu novému co mi život přináší, a tím podporovat svůj růst.

 

Volně zpracováno podle knihy Louise L. Hay ,,Miluj svůj život,,

 

*

,,MILOVANÍ,MY ANDĚLÉ KRÁČÍME S VÁMI

A JSME PŘIPRAVENI S LÁSKOU POMÁHAT,

STAČÍ JEN POŽÁDAT,,

,,BUĎTE S BOHEM,,


 *Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi,nebo-li v tom,že vyměníme sobecký,závistivý,násilnický a nerozumný život za život v lásce,jednotě,bratrství,svobody,míru a souladu s naší matičkou Zemí a zákony Vesmíru.*

 


DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU S LÁSKOU *HANNIJE*

  

 ,,PROČ PROŽÍVÁME, CO PROŽÍVÁME?“      

 

13.1.2014

Již několik dní mně mí průvodci vedou, abych napsala pár vět a sdílela s ostatními, informace ohledně toho ,,PROČ PROŽÍVÁME, CO PROŽÍVÁME?“Základem je přijmutí toho, že prožívám SAMA SEBE, SVŮJ ŽIVOT. Proto jsem ZDE, a dostala jsem šanci, žít další lidský život, abych se skrze něho posunula ke své PODSTATĚ, toho kdo opravdu jsem- duše, světelná(energetická) bytost, která do lidského života přichází na další zkušenou a pokud jsem zde, v TÉTO době, tak především do jednoho ,,VELKÉHO OČISTCE,, Naprogramovala jsem si různé překážky, vytvořila různé bloky, abych to neměla z lidského úhlu pohledu do určitého stupně vývoje tak jednoduché a obzvláště v této inkarnaci jsem si při možnosti výběru vybrala život ,,těžší,, protože jsem věděla, že to zvládnu.

Vše co jsem si naplánovala prožívat mi umožňují další duše, proto se vše pro mě podstatné odehrává prostřednictvím vztahů, které mě staví ZRCADLO, ať se mi to líbí či ne, v okamžiku co vyzařuji, to přitahuji.

S některými jsem si setkání naplánovala, s některými dokonce vyslovila různé sliby, že se v určité době, nebo stádia vývoje sejdu a prožiji určité situace, které mi pomohou se posunout, kam posunout? Někdo řekne v před, v duchovním rozvoji, já říkám jednoduše k SOBĚ, proto se děje to, právě prostřednictvím vztahů.

Většina z nás se soustředí na vztahy partnerské, ale je nutné přijmout, že každé setkání, které v životě prožíváme má pro nás důležitý význam, pro ten okamžik, kdy se odehrává. Stále málo z nás přijímá, že základnou toho co budu prožívat se nám odehrává v rámci vztahů s rodiči, proto si je také vybíráme. Každá maličkost, kterou prožíváme, má důležitý význam pro každého z nás, ale dokud se nám nedaří žít v přítomnosti (tady a teď) nejsme schopni na vnímat božské načasování a sled dění.

Co se týče partnerských vztahů, někdo uvádí či rozděluje partnery na životní, duchovní atd. Já jsem dnes dle mých zkušeností přesvědčená, že každý partner je tím vším, čím jsou nazvány a to, že nám jsou po boku naší životní etapy a každý z nich nám pomáhá v našem duchovním vývoji i když ne u každého si to hned uvědomujeme.

Stále mnoho z nás, touží, čeká na toho PRAVÉHO partnera, ale KAŽDÝ je ten PRAVÝ pro daný čas, pokud se setkáváme(setkání karmické, sliby atd). Já osobně jsem vedená, abych už neřešila na jak dlouho bude manžel ten PRAVÝ, protože už vím, že pokud budu mít strach z jakéhokoliv důvodu, že náš vztah skončí, tak tímto strachem vytvořím situaci, která způsobí, že z nějakého důvodu bude vztah ukončen, proto jsem naopak vedená, abych vědomě prožívala PŘÍTOMNOST a byla za ní VDĚČNÁ. Vím, že lépe se to říká, hůře prožívá :-) ale jde mi to lépe a lépe, protože dnes se mi daří každou situaci ( konflikt, hádka, NĚCO MI NA NĚM VADÍ, atd ) rozpitvat v můj prospěch, protože jsem přijala, že se děje v prvé řadě pro mě!!! Já jsem nějakou svojí myšlenkou vytvořila, vše co prožívám, ať v tomto životě, či jiném.

První nápor sebelítosti, který přichází z pocitu viny nebo křivdy zpracuji sebe odpuštěním - PRÁVĚ TEĎ A PRO VŽDY ODPOUŠTÍM SOBĚ, VŠECHNY VINY, KŘIVDY, UBLÍŽENÍ NA VŠECH ROVINÁCH MÉHO BYTÍ, KTERÉ JSEM SI KDYKOLIV VYTVOŘILA, NEBO PŘIJALA ZA VLASTNÍ (situace, vztah) ODPOUŠTÍM SI, ODPOUŠTÍM SI, ODPOUŠTÍM SI.

Díky okamžitému vyčištění se opět dostanu do potřebné energie a jsem schopná se napojit na své průvodce a na Vyšší Já a třeba formou automatického písma( když mám napsáno, mohu se k myšlenkám vracet a lehčeji zpracovávat a následně PŘIJÍMAT - tuto schopnost máme všichni) zjistím, PROČ jsem tuto situaci potřebovala prožít, CO MI ZRCADLÍ, JAKÝ MÁ PRO MĚ PŘÍNOS ( věřte má opravdu každá ).

Pokud vytěžím ze zkušenosti vše co jsem potřebovala, jako mávnutím proutku se děje, že to co mi na partnerovi vadilo ( vznikl spor ) mizí, najednou to partner nemá potřebu dělat - ÚČEL BYL SPLNĚN.

Pokud se Vám bude dařit přijímat a zároveň podobně řešit PROBLÉMY ve všech vztazích ( nejen těch partnerských) bude se Vám dařit více a více prožívat a poznávat samy sebe.

V letošním roce se nám to bude díky energiím dařit lehčeji, cítím, že ještě jednodušeji vše bude plynout a to v energii Lásky.

S láskou pro vás i pro sebe napsala Andělská paní.

Tento článek je možné šířit dál v nezměněné podobě s aktivním odkazem na článek
https://www.andelskapani.cz/index.php/zakladni-kroky-na-duchovni-ceste

https://www.andelskapani.cz/

                         

Velká změna ve tvoření - rok 2014

 

Dnem 6.ledna začala velká událost a tak ji sdělujeme. Na vás pak bude, jak ji přijmete. Tedy 6.ledna 2014 se ve sférách vymazal a vyčistil prostor, tak jak někteří proroci např. májové předpověděli. Dokonce vědecká komunita se vyjádřila, že tento stav nechápe a snaží se vše vysvětlit. Totiž energie, které dorazili dnem 6.1.2014 na naši Planetu Zemi jsou právě ty energie, které k nám putovali z galaktického středu. Někteří vědci tuto událost očekávali dříve a jiní později. Málo kdo z nich však 6.ledna 2014. Inu stalo se a je to moc dobře. Dobře však jen pro někoho a nedobře pro jiného. Vysvětlím nyní význam tohoto proudu energie z galaktického středu. Tento proud se dá přirovnat k jakému si magnetu, který když přiložíme na mabentickou pásku (kazetu), vymaže z ní údaje. Dá se říct, že ji vyčistí od informací, které na kazetě byly. To samé nebo spíše podobně se událo v mezi prostorech éterických světů a sfér.

 

Jednoduše řečeno dříve, když jste si něco SPRÁVNĚ přáli, než se to uskutečnilo, trvalo to do realizace fyzického materiálního světa dlouho. To proto, že myšlenka, nebo emoce přání musela projít skrze úrovně až ke zdroji a pak zpět. Tyto úrovně byly plné jiných energií, které způsobovali buď zpoždění, překážku a nebo dokonce zátaras a tak se přání skrze překážky a různě klikatou cestou nejen přeměnilo ( vzpomeňte na hru tichá pošta, slovo které bylo na začátku jasné a zřetelné, na konci pak vyšlo úplně jiné) ale také se ke zdroji díky vyčerpání vůbec nedostalo. Takže to co se stalo 6.ledna 2014 je to, že se prostor od všech překážek a zátaras vyčistil. Tento den 6.ledna 2014 je nejsilnější, ale jeho síla bude trvat ještě cca jeden celý rok, než ho lidé a jiné formy energií trochu svým nesprávným myšlením zase začnou naplňovat a tedy tvořit překážky. Někteří lidé ho zase na opak naplní pravdou, jednotou, láskou, upřímností, sebepřijetím atd. Ve své podstatě, budou časem zase tyto prostory a sféry v éterickém smyslu hustější a hustější, ale přesto díky tomuto jevu mnoho lidí změní svůj směr. Neplatí to však jen na lidstvo, ale týká se to samozřejmně i rostlinné, živočišné a jiné říše. O co tedy jde? Tím, že je tento prostor čistý, vaše přání, vaše myšlemky se začnou plnit velmi rychle, jelikož momentálně na jejich cestě není žádných zákrut, překážek a jiných zádrhelů. To vypadá velmi skvěle, ale také velmi nebezpečně, protože, kdo si neumí ještě do dnes správně přát, nebo-li kdo do dnes ještě nemá moc dobře spracovanou mysl, může tento rok a pak další zažívat doslova totální nemilé životní zvraty. Víte i vy jak si správně přát? Jak správně používat mysl? Pokud dodržíte to co teď napíšu, pak se zvratů vůbec neobávejte, protože vás se to týkat nebude. Tedy základní první doporučení zní: Nic nechtěj, neboli nic si nepřej.

 

Zní to trochu protiřečně, ale čtěte dál. Mnoho z vás již ví, že vesmír je velké zrcadlo, nebo jeden velký kopírovací stroj. Co vyšlu myšlenkou, emocí nebo obojím, to mi vesmír vrátí. Dřív to bylo tak, že se tyto emoce a myšlenky cestou ke zdroji někde zasekly, zbloudily a ve většině případů změnily díky ovlivnění jinými energiemi, entitami, egregory, elementáry atd. To teď neplatí. Teď, když je čistý prostor, jde myšlenka, či emoce přímo ke zdroji a to bez překážek, takže vesmírný zrcadlo vám vrátí plnou parádou to, co vyšlete. Pokud vyšlete, že něco chcete, pak vám vesmír jako zrcadlo pošle to samé. Takže když vesmíru pošlete: „chci to a to“, pak vám vesmír odpoví: „chceš to a to“. Výsledek je tedy žádný, s tím rozdílem, že vám vesmír vrátil pouze ještě větší touhu chtít. Je to zrcadlo, každý pohyb, který uděláte doma před zrcadlem, udělá vaše zrcadlo v koupelně naprosto to samé co vy. Dříve to zrcadlo bylo samá šmouha a tak nebylo skoro nic vidět. Dnes je však vaše zdrcadlo vyleštěné a čisté, takže vidíte v něm vše co právě děláte. Pokud nic nechcete, pak vysíláte vesmíru, že máte všeho dostatek a proto vám jako zrcadlo ten dostatek vrátí, tudíž se vám dostatek objeví i v materiálním světě. Celé kouzlo je být spokojený s tím, co již máte, být vděčný co právě prožíváte, žijete-li v rozpadlém domě, pak buďte za něj rádi a nepřejte si nový, protože projevením ( opravdové projevení) spokojenosti s vašim domem vám vesmír ve své podstatě zrcadlí nový dům, nebo starší, ale větší a opravený atd.

 

Chcete nebo potřebujete nový auto? Pak se spokojte s tím autem, co již máte, protože tak vesmíru vysíláte stejné vibrace spokojenosti s vašim dosavadním autem a tím vesmír naladíte na stejné vibrace a jak je známo a i vědci dnes potvrzeno – stejné přitahuje stejné. Vaší vděčností stvoříte ve vesmíru jiné, nebo rovnou nové auto. Teď jiné příklady. Jsou rodiče, které o svých dětech tvrdí, že jsou zlobivé. Děti nejsou zlobivé, vyjadřují pouze svoji emoci, kterou jim rodiče naprogramovali. Pokud budou rodiče tvrdit stále, že mají zlobivé děti, pak jim vesmír teprve zlobivé děti dá a až pak teprve si rodiče uvědomí, jak ty děti byli dříve hodní. Ti rodiče a jiní lidé, kteří nevědí jak dál se svým životem, pak svou pozornost obraťte na malé děti, pozorujte jejich chování, jejich bezprostřednost, radost svého bytí a to vše dělají v přítomném okamžiku. Učte se od nich, protože jsou to praví učitelé.

 

Veškeré strachy a obavy se nyní okamžitě zrcadlí a manifestují do materiálního světa, tedy do naší fyzické reality. Takový je rok 2014. Proto zapomeňte na strach a obavy ať se týkají čehokoliv, protože tak dáte sami sobě šanci, aby se tyto obavy a strachy vesmírem přetransformovaly, přeměnily na bezstrachovost. Máte finační dluhy? Pak je nenazývejte dluhami, ale například čistě obyčejnou půjčkou, kterou v klidu časem po částech splatíte. Přesně tak to prociťte a vesmír, jako zrcadlo to tak zařídí. A co vztahy? Je to všechno stejné, kontrolujte svoji mysl a myslete klidně, přítomně, radostně, vděčně, bohatě. Je však důležité si na to nehrát. Zde nějaké afirmace nepomůžou. Zde pomůže jen upřímnost a přímé jednání. Stejně tak již tímto dnem 6.1.2014 neplatí lidmi tak oblíbený film TAJEMSTVÍ ( THE SECRET). Tento způsob, který se prezentuje ve filmu TAJEMSTVÍ je ve své podstatě obelhávání, jaké si namlouvání něčeho, co již v tyto dny neplatí. Pokud budete takto činit, pak vám vesmír dá naprosto stejné zrcadlení, také vás bude obelhávat, takže svého cíle nedosáhnete. Dříve, pokud to člověk takto dokázal celou dobu upřímně hrát, se dalo nějakého výsledku opravdu dostát. To však neplatí nyní. Nyní každý, kdo bude krást, lhát, podvádět, zneužívat a tvořit jiné gaunerství, se dočká toho samého gaunerství na sobě v několikanásobku. To platí samozřejmně i pro politiky. Pozorujte běhěm tohoto roku 2014 převratné události, které se budou dít. Například budou vyplouvat různé pravdy a aféry velkých společností, politiků a významných osob. Zde nejde o trest. Vesmír netrestá, jen dává to, co člověk vysílá, to co činí, to jak člověk smýšlí, to jak reaguje na situace atd. Proto si každý člověk může vybrat co chce prožívat, protože od teď mu to vesmír dá s plnou parádou.

 

Budete-li vděčný, pak vesmír je vděčný k vám, budete-li okrádat, pak vesmír okrade vás. Budete-li spokojený s tím co máte, pak vás vesmír jako zrcadlo uspokojí ještě více. Budete-li zoufalí, pak vám vesmír zoufalosti přidá. Budete-li veselí, pak vám vesmír pošle mnoho vtipů, aby jste se veselili ještě více. Budete-li např. žárliví, pak vám vesmír vaši žádost splní a učiní vám takové životní situace, aby jste teprve měli pořádný důvod k žárlivosti. Budete-li nespokojení, pak vám vesmír nespokojenost přidá atd. Mohl bych tak pokračovat až do haleluja.

 

Zkraťme to: Od 6.1.2014 platí tyto vesmírné zákony, které se oproti dřívějšku okamžitě rychle a plně realizují, jelikož již nemají překážek: Jak zaseješ, tak sklidíš, neboli stejné přitahuje stejné. Jak se chováš k druhému, tak se bude chovat on k tobě. Je důležité, aby jste se spokojili i s tím co máte a netoužili po něčem jiném, novém. Pokud budete toužit po něčem jiném, pak tím zrcadlíte naprosto stejnou věc a to zase touhu, takže to dopadne, že se vám ta touha znásobeně vrátí a tak začnete toužit ještě víc, místo toho, aby jste danou věc dostali. Opět radím buďte vděčný za vše co máte. Pokud máte momentálně v peněžence např. sto korunu ( nebo třeba jen jednu korunu ), buďte za ní v děční, protože jestli ji momentálně nepotřebujete, pak to značí, že máte přebytek. Tou vděčností a byť jen jednokorunovým přebytkem vám vesmír zákonitě odrazí (vrátí, zrcadlí) zase jen v přebytku a vděčnosti, neboli ve spokojenosti. Takže se vám začne plnit peněženka. Co se týče zdraví je to stejné. Jste nemocný? Smiřte se s tím, nebojujte myslí proti tomu. To jak se cítíte opět vesmír zrcadlí, vrací. Bojujte proti nemoci? Pak vám vesmír vrátí jen další důvody, aby jste mohli stále bojovat a takový důvod je třeba ještě zhoršení zdravotního stavu. Jako dobrá pomůcka je si vždy říct nebo doslova uvědomit si jiné horší případy, nebo děje, než momentálně ve skutečnosti jsou. Jako příklad uvádím Pána co si stále stěžuje na bolest kolene. Vesmír mu to zrcadlí a tak ho koleno stále bolí a stav se zhoršuje. Kdy by si tento pán vzal na pomoc příklad jiného pána, který přišel o celou jednu nohu, pak by se na svoji pouhou bolest kolene díval z radostí, neboli by tuto bolest, tento stav přijal a byl za něj vděčný než aby přišel o celou nohu. Tím, že by takto přemýšlel, by vysílal vděčnost a radost a tak by mu vesmír poslal to samé- vděčnost, radost a jelikož vždy dává na víc, tak by mu také poslal uzdravení kolene. Podívejte se na jiné horší situace, než momentálně prožíváte vy a buďte vděčný za tu svoji.Takovýto příklad si vložte do jakékoliv situace ve vašem životě. Je jedno co je to za situaci, jenom se musí schodovat. Například nebudu používat příklad pána z bolavým kolenem, když se jedná o s cela jinou situaci a to takovou že např. mi ukradli auto. V tomto případě je vhodné si říct, bůh ví co by se mi v tom autě mohlo stát. Např. havárie, kde bych mohl být vážně zraněn nebo i zemřít, či bych v tom autě někoho srazil atd. Takto vezmete za vděk, že vám to auto ukradli a jste rád, že jste zdraví a žijete. Takto vyslané emoce vděku a radosti opět vesmír vrací a zase vždy k tomu dodává bonusy.

 

 Druhé doporučení zní: žij v přítomnosti, v přítomném okamžiku.

 

Byť se to zdá být tak pro někoho nemožné, opak je pravdou. To jediné je právě možné, vše ostatní je přelud.

 

O přítomném okamžiku se nebudu více rozepisovat, protože na vysvětlení a pochopení tohoto jedinečného a jediného pravdivého bytí, je potřeba napsat knihu. A to se již stalo a hned několik. Jeden z autoru, který přítomný okamžik sám žije a dobře ho vysvětluje ve svých knihách je možná vám již známí EDGAR TOOLE. Doporučuji jeho knihy, protože jsou opravdu dobře pochopitelné. Také stačí zadat jeho jméno na youtube a vyjede vám mnoho jeho odkazu. Pokud ještě přidáte za jeho jméno CZ ( Edgar Toole cz), tak je i s českými titulkami. Nezapomeňte si však titulky zapnout.

 

Takže buďte vděčný za to co již máte a žijte v přítomnosti. Pokud nejste zatíženi těžkou karmou, pak se odvážím tvrdit ( pokud opravdu vše upřímně dodržíte), že se stanete velmi šťastnými bytostmi naplněné všeobecným bohatstvím jak duchovním, tak třeba i finančním.

 

Kdo jste nepochopil, napište rád vysvětlím. Merlain@seznam.cz

 

 

Šiřte dál tento odkaz dle libosti, pomůžete tak i své rodině, přátelům, jiným lidem, přírodě, planetě Zemi a vesmíru.

 

 

S úctou k vám lidem a k samotnému bytí Merlain.

 


https://www.dobresdeleni.estranky.cz/